Slovensko sa opäť môže stať členom medzinárodnej organizácie CIOFF

15.06.2018 MK SR
Slovensko sa opäť môže stať členom medzinárodnej organizácie CIOFFZástupcovia neprofesionálnych ľudových súborov zo Slovenska sa zišli na ustanovujúcom zasadnutie Slovenskej národnej sekcie CIOFF na Myjave. Zúčastnil sa ho aj štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó. Na zasadnutí predložili a schválili ustanovujúce materiály, zvolili členov výkonného výboru a určili podmienky prijatia ďalších členov. Členkami výboru sa stali: Lenka Šútorová - Konečná, Agáta Krausová, Barbora Morongová a Eszter Juhászová, ktorá bude vo výbore zastupovať menšiny. Za prezidentku Slovenskej národnej sekcie CIOFF zvolili Katarínu Babčákovú.

“Kroky, pomocou ktorých Slovensko posilňuje svoju medzinárodnú pozíciu v oblasti kultúry si zaslúžia podporu v čo najväčšej miere. Keď sa však tieto iniciatívy organizujú i so zastúpením menšín, zaslúžia si mimoriadnu pozornosť. Preto som prijal pozvanie na ustanovujúce zasadnutie Slovenskej národnej sekcie CIOFF. Bola to užitočná diskusia pre každého", povedal na zasadnutí štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.

          

CIOFF je Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia. Založila sa v roku 1970 ako neprofesionálna mezinárodná mimovládna kulturná organizácia v pôsobnosti UNESCO, ktorom má postavenie konzultanta. V súčasnosti má 63 národných sekcií po celom svete, Slovensko môže byť 64. V súčasnej dobe sa pripravuje jej založenie.

 << späť
Linky