Virtuálnu galériu výtvarných prác v ZŠ Jarovniciach

18.06.2018
Virtuálnu galériu výtvarných prác v ZŠ  JarovniciachZákladná škola v Jarovniciach 192 je ojedinelou školou. Ide zrejme o jednu z mála škôl na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť desiatkami ocenení za výtvarné práce nie len zo Slovenska, ale z celého sveta. Priestory školy sú malou galériou výtvarného umenia, ktorá je ale pre širšiu verejnosť nedostupná. Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry prišla s myšlienkou, vytvoriť z výtvarných prác umiestnených v škole virtuálnu galériu. „Keďže o výtvarnom talente žiakov tejto školy sa hovorí už tri desaťročia, našim cieľom bolo tieto diela, umiestnené v priestoroch školy, priniesť širokej verejnosti vo virtuálnej podobe," uviedol Roman Čonka, vedúci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

V roku 2017 ubehlo už 50 rokov od vzniku tejto školy, ktorú v školskom roku 2017/2018 navštevuje 1065 žiakov. Výtvarný talent žiakov sa do povedomia verejnosti dostal v deväťdesiatych rokoch. Prvých 11 ocenení škola získala už v roku 1988 na Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži DÚHA /Galéria detského umenia/ v Maďarsku. Už pri vstupe do školy sa na stene nachádzajú tri veľkoformátové obrazy a vitrína s oceneniami. Jeden z obrazov ponúka zaujímavý pohľad žiakov na svoju históriu – putovanie Rómov z Indie.

„Informačný obsah nie je len v tlačených dokumentoch, ale aj v digitálnej a virtuálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove mapuje a prezentuje rómsku kultúru práve v digitálnej podobe. Jednou z oblastí, ktorú dokumentujeme a chceme ju prezentovať verejnosti, je výtvarné umenie. Vieme zdokumentovať proces tvorby výtvarného diela, čo však s dielami, ktoré sú už vytvorené? Základná škola v Jarovniciach bola pre nás výzvou, aby sme obrazy, ktoré sú v škole, dostali aj medzi ľudí, ktorí do obce neprídu. Virtuálna prehliadka nezachytí všetky obrazy, pretože tých je tam veľa, ale ukáže aspoň tie, ktoré odporučil učiteľ výtvarnej výchovy Ján Sajko," uviedla Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. 

 

Žiaci školy na hodinách výtvarnej výchovy, pod vedením učiteľa Mgr. Jána Sajka, vytvárajú zaujímavé práce plné farieb. Diela boli ocenené na mnohých výtvarných súťažiach po celom svete (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán...).           

Samostatne vystavovali v mnohých mestách, napr. - Washington, Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov...

Výtvarné práce sa stali častokrát podkladom pre pohľadnice. Lucia Kalejová získala v roku 1993 ocenenie na Medzinárodnej súťaži v návrhoch pohľadníc organizovanej medzinárodnou kartografickou asociáciou a UNICEF v nemeckom Kolíne. V tom istom roku získal ocenenie aj Marek Červeňák v súťaži sviatočných pohľadníc Jacobs Suchard v USA.

Ján Sajko pôsobí na škole od roku 1986. Za tri desaťročia práce na škole získal niekoľko ocenení. „Občas ma prekvapia aj ocenenia mojej práce. Nedávno mi písal Eugene Matusov, PhD, profesor na University of Delaware v USA, že má záujem použiť moje materiály pre online Academic Journal of Dialogic Pedagogy – chcel na to môj súhlas. Samozrejme, že to poteší, ak o prácu majú záujem aj kolegovia v zahraničí. Veľmi si vážim aj ocenenie od Múzea rómskej kultúry v Brne, Shankarovu cenu za kultúru z Hyderabadu v Indii, Pamätný list sv. Gorazda a medailu sv. Gorazda od nášho ministerstva školstva," uviedol Ján Sajko.

Ako ďalej spresnil, svoju prácu nerobí kvôli oceneniam. Ponuku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na tvorbu virtuálnej galérie privítal. „Už teraz sa priestory školy menia a ja pôjdem čoskoro do dôchodku a určite sa toho na škole potom zmení ešte viac. Tak budú niektoré diela aspoň zdokumentované. Mam pozitívne ohlasy od nás z Európy aj zámoria. Dokonca z jednej Univerzity v USA si žiadali povolenie na používanie materiálov zo stránok školy. Prakticky tak záujemcovia o výtvarný prejav mojich žiakov sa môžu poprechádzať po škole. Nedávno tu bola návšteva z jednej školy v Petersborough (Veľká Británia) a boli milo prekvapení touto možnosťou - využiť virtuálnu prehliadku školy," dodal Ján Sajko.

 

Virtuálna galéria bola snímaná na konci školského roka 2016/2017. Výnimočná je v tom, že zachytila obrazy v danom čase, na konkrétnom mieste. Cez letné prázdniny školu maľovali, niektoré obrazy sú presunuté, iné už na stenách školy nenájdete. „Som rád, že sa nám podarilo diela zdokumentovať a v elektronickej verzii uchovať aj pre budúce generácie. Virtuálna galéria je aj poďakovaním Jánovi Sajkovi za jeho dlhoročnú prácu s rómskymi žiakmi," dodal Roman Čonka.

 

O virtuálnej galérii:

- Celkovo má 44 prístupových bodov

- Použili sme slovenský, rómsky a anglický jazyk

- Vybrané obrazy majú svoj vlastný popis

- Každý prístupový bod obsahuje audio komentár s informáciami o škole a výtvarných prácach

 

O centre

Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborné pracovisko a organizačnú zložku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa začal dňa 23. 2. 2012. Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. Výstupy centra sú prístupné na www.portalsvk.sk

 

Virtuálnu galériu nájdete tu:

http://193.87.56.171/zsjarovnice/

ZDROJ: Štátna vedecká knižnica v Prešove

 << späť
Linky