Galerijná streda s Galériou umelcov Spiša

19.06.2018
Galerijná streda s Galériou umelcov SpišaGALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva v stredu, 20. 6. 2018 o 17.00 na ďalšie stretnutie s umením. Od 17. hodiny sa môžete tešiť na komentovanú prehliadku a besedu k aktuálnej výstave Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora. Na záver galerijnej stredy sa môžete tešiť na koncert huslistu K. Zhanga (Čína) a gitaristu N. Johansena (Dánsko)

 

 

 

17.00 – 19.00: ORBIS PICTUS /ROZHOVORY O UMENÍ:

                        SÚČASNÁ MAĽBA A ABSTRAKCIA AKO METAFORA

19.00 – 21.00: KONCERT / KEHAN ZHANG (Čína) & NIKLAS JOHANSEN (Dánsko)

09.00 – 19.00: GALERIJNÁ STREDA

 

Miesto:                                Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Názov podujatia:                  ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:

                                          MAĽBA A ABSTRAKCIA AKO METAFORA    

                                          KONCERT- KEHAN ZHANG  & NIKLAS JOHANSEN

                                          GALERIJNÁ STREDA: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy

Termín / čas podujatia:         20. 6. 2018, streda, 17.00 –  21.00 hod.

 

ORBIS PICTUS/ ROZHOVORY O UMENÍ:SÚČASNÁ MAĽBA A ABSTRAKCIA AKO METAFORA

Hostia: Štefan Balázs / Gabriela Garlatyová / Simona Štulerová / Rita Koszorús / Roland Neupauer.

Výstavné priestory od 17.00, vstup voľný

Galéria uvádza ďalšiu zo série umeleckých dialógov k aktuálnej výstave Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora z cyklu výstavných projektov galérie v r. 2018 TÉMA, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na pod-poru umenia. Výstavu a komentovanú prehliadku uvedie jeden z kurátorov projektu projektu doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal. z Akadémie umení v Banskej Bystrici a prizvaní umelci Simona Štulerová, Rita Koszorús a Roland Neupeuer, ktorí predstavia vlastnú tvorbu. Výstava interpretuje rôzne metódy a metafory abstrakcie v dielach siedmich umelcov nastupujúcej generácie a je realizovaná v spolupráci s Mestskou galériou Rimavská Sobota.

 

KONCERT / KEHAN ZHANG (Čína) & NIKLAS JOHANSEN (Dánsko)

Koncert v galérii od 19.00, vstupné 3 € / osoba.

Hudobné vystúpenie s neobvyklou dramaturgiou albumu huslistu K. Zhanga a gitaristu N.Johansena tvoria diela Niccola Paganiniho a Astora Piazzollu v originálnych aranžmánoch a virtuóznej interpretácii. Koncert je organizo-vaný v rámci 7. ročníka Letného hudobného festivalu Hevhetia.

 

GALERIJNÁ STREDA /v čase od 9.00 – 19.00.

Otvorené stále expozície: Záhrada umenia a aktuálne výstavy: Biedermeier C+S, Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora, Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky, Banerová výstavy Zo zbierky galérie, Peter Smik: Krabice.

! Stále expozície Terra Gothica a Jozef Hanula sú z technických príčin zatvorené do 25. 6. 2018.

 

PROFILY  AUTOROV

Simona Štulerová (*1987, Krompachy). V r. 2008 – 2012 študovala v Ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). V r. 2010 – 2011 súbežne navštevovala na FU TUKE aj Ateliér perfor-mancie. V mag.  štúdiu pokračovala v r. 2012 – 2014 v Ateliéri súčasného obrazu na FU TUKE. Od r. 2017 je na doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre maľby. Vystavovala v Maďarsku, Rakúsku, Holandsku, Českej republike a na Slovensku.

Rita Koszorús (*1989). Vysokoškolské štúdium absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Maďarskej akadémii výtvarných umení v Budapešti v odbore grafika a maľba. V r. 2016 absolvovala rezidenčný pobyt v štúdiu FKES v Budapešti. Vo svojej tvorbe sa popri maľbe venuje aj jej presahom do iných médií ako je akčné umenie či video. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.           

Roland Neupauer (*1980, Rožňava). V r. 1998 – 2004 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v odbore maľba. V r. 1998 – 2001 na VŠVU v Bratislave študoval v ateliéri u prof. Rudolfa Sikoru a v r. 2001 – 2004  v ateliéri u prof. Jána Bergera. V r. 2003 absolvoval štúdijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych v Poznani (Poľsko).  Od r. 1998 aktívne vystavuje  doma i v zahraničí. V súčasnosti žije a tvorí v Krásnohorskom Podhradí.

 

Zdroj: Galéria umelcov Spiša

 << späť
Linky