Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov

23.07.2018 MK SR
Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárovPrvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov prebehlo na pôde ministerstva kultúry v Bratislave. Pracovná skupina sa zameriava na úpravu súčasných právnych noriem, prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií, vymedzenie pojmu novinár a právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany novinára samotného. Vecným garantom je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru.

 

 

  

 

Podrobnosti o práci  skupiny  budú postupne zverejňované na stránke ministerstva: 

http://www.culture.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-kulturu/docasne-pracovne-skupiny-rvk/pracovna-skupina-pre-pravnu-ochranu-novinarov-331.html

 

  

 

Zdroj: Komunikačný odbor

 << späť
Linky