UNIKÁTY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU

24.07.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
UNIKÁTY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravila Univerzitná knižnica v Bratislave jedinečnú výstavu Littera Scripta Manet – poctu celoživotnej práci reštaurátora Ivana Galamboša, ktorého majstrovské dielo pri záchrane slovenského kultúrneho dedičstva a unikátov Slovenského národného archívu, spolu s ukážkami umeleckej knižnej väzby, môžu obdivovať domáci aj zahraniční návštevníci až do konca júla 2018, každý deň (vrátane víkendov) od 10.00 – 19.00.

 

Výstava vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave Littera Scripta Manet – Unikáty Slovenského národného archívu v rukách reštaurátora Ivana Galamboša bola slávnostne otvorená v stredu 11. júla 2018 príhovormi Ing. Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave a Mgr. Ivana Tichého, generálneho riaditeľa Slovenského národného archívu, za prítomnosti zástupcov odbornej aj širokej verejnosti a médií. Komentované prehliadky k výstave, v podaní reštaurátora Ivana Galamboša, sa konajú vždy o 17.00, každú stredu a sobotu.

 

   


Televíznu reportáž zo slávnostného otvorenia výstavy odvysielala verejnoprávna televízia RTVS dňa 18.7.2018, linka na archív (začiatok reportáže v čase o 44:59):

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/161736#2827


Výstava je totožná s poslaním Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorým je aj uchovávanie kultúrneho dedičstvo a šírenie knižnej kultúry, preto sa vedenie UKB rozhodlo, v turisticky frekventovanom období roka, prezentovať celoživotné majstrovské dielo celosvetovo uznávaného reštaurátora Ivana Galamboša, pracovníka Slovenského národného archívu.

 

            


O význame majstrovskej zručnosti reštaurátora svedčí aj punc, ktorý bol udelený tejto výstave Ministerstvom kultúry SR rozhodnutím, že sa stala súčasťou oficiálneho programu Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Hlavným zámerom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť čo najviac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európyposilnili pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa kladie dôraz na hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, jeho hospodársky prínos, jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii a význam jeho zachovania pre budúce generácie. Celoživotné reštaurátorské dielo pána docenta Galamboša je naplnením všetkých štyroch uvedených hlavných cieľov Európskeho kultúrneho dedičstva pre rok 2018.

Najvýznamnejšie profesionálne medzníky reštaurátora Ivana Galamboša:

Na celom svete je známy ako reštaurátor písomných a knižných pamiatok, výtvarník, autor umeleckých knižných väzieb a umeleckých faksimile, hosťujúci docent, vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a odborný reštaurátor Slovenského národného archívu.

Pán Galamboš je autorom knižnej väzby Ústavy SR, mnohých zberateľských výtvarných umeleckých knižných väzieb, umeleckých adresných dosiek, exkluzívnych votívnych listov, hosťovských kníh prezidentov SR a exkluzívnych štátnych darov. Medzi najunikátnejšie patrí dar britskej kráľovnej Alžbete II. a dar prezidenta Rudolfa Schustera pre Univerzitu v Krakowe.

  

Je taktiež vyhľadávaným a uznávaným autorom umeleckých faksimilií vzácnych historických dokumentov. Pre potreby Univerzitnej knižnice v Bratislave vyhotovil verné napodobeniny (faksimile) z najvzácnejších tureckých, arabských a perzských rukopisov z unikátnej Bašagićovej zbierky, ktorá je súčasťou jej historických knižničných fondov a od roku 1997 je zapísaná v medzinárodnom registri programu UNESCO Pamäť sveta.

Vďaka kvalitným verným napodobeninám vzácnych rukopisov z Bašagićovej zbierky mohla Univerzitná knižnica v Bratislave tento skvost svetového kultúrneho dedičstva prezentovať už v mnohých krajinách sveta, kde sa stretáva aj vďaka majstrovstvu pána Galamboša s veľkým záujmom. V posledných dvoch rokoch Univerzitná knižnica v Bratislave vystavovala Bašagićovu zbierku v Španielsku, počas Predsedníctva SR v Rade Európskej únie, a nedávno aj na pôde Iránskej národnej knižnice v Teheráne, ako súčasť oficiálneho programu 1. ročníka Dní slovenskej kultúry v Iráne, kde zaznamenala mimoriadny úspech.

 

Linka na plagát k výstave:

https://www.ulib.sk/files/sk/spravy/archiv/2018/littera_scripta_manet/plagat_sk.pdf

       

Linka na fotogalériu zo slávnostného otvorenia výstavy (foto: Mgr. art. Michal Huba):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/fotogaleria-zo-slavnostneho-otvorenia-vystavy-littera-scripta-manet/

 

Linka na fotogalériu exponátov výstavy (foto: Mgr. Ľudovít Zupko):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/fotogaleria/

 

Kontakt / Univerzitná knižnica v Bratislave:
Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave
02/20466222
0905 657138
silvia.stasselova@ulib.sk

 << späť
Linky