Matica slovenská oslavuje 155 rokov

03.08.2018 Matica slovenská
Matica slovenská oslavuje 155 rokov Tohtoročné Národné matičné slávnosti lákajú 3. a 4. augusta do Martina folklórom, divadlom, výstavou, ale aj mimoriadnym oceňovaním známych slovenských osobností. Matica slovenská (MS) návštevníkom výnimočne ukáže svoje historické vyšívané stanovy a pre verejnosť pripravila krátky historický dokument o prvom predsedovi MS Štefanovi Moysesovi. Príležitosťou na špeciálny program je 155. výročie založenia Matice slovenskej a 25 rokov Slovenskej republiky.

 

Slávnosti sa ponesú v duchu matičnej histórie, súčasnosti a najväčších klenotov ustanovizne. Predstavia sa účinkujúci so symbolickým zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska, ale aj súbor, ktorý založili Slováci žijúci na Ukrajine. „Hlavným ťahákom Národných matičných slávností je popredný folklórny súbor Chemlon z Humenného, ktorého vystúpenie bude poďakovaním všetkým účinkujúcim. Programom chceme osloviť širokú verejnosť, ale najmä tých, ktorí sú matičiarmi celým srdcom. Práve oni sa potešia vystúpeniam ďalších matičiarov z celého Slovenska a vedomiu, že vo svojej činnosti nie sú osamotení," uviedol prvý podpredseda MS Marek Hanuska. Súčasťou programu je aj výstava o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorá mala premiéru vlani v Trenčíne pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Z trezora Archívu MS vyberie Matica k nahliadnutiu vyšívané Stanovy MS a ďalšie vzácne dokumenty s umeleckou hodnotou. Matica sa bude prezentovať aj nádhernými pôvodnými krojmi zo svojej šatnice.

  

Bohatý program sa začne už v piatok divadelnou klasikou – hrou Kubo od Jozefa Hollého v podaní ochotníkov zo Stožku. Hlavný program slávností bude prebiehať v sobotu na nádvorí druhej matičnej budovy a vyvrcholí galaprogramom spojeným s odovzdávaním mimoriadnych ocenení osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvíjanie našej štátnosti. Po štyroch rokoch putovania sa tak Národné matičné slávnosti opäť dostanú do Martina, sídla Matice slovenskej, kde sa štvrtý augustový deň v roku 1863 uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie MS a prvým matičným predsedom sa stal banskobystrický biskup Štefan Moyses.

Správu o významnom výročí vzniku Matice slovenskej symbolicky vynesie do sveta na svojich krídlach 155 bielych holubíc, ktoré vypustia v závere programu.

Zdroj: Matica slovenská

 << späť
Linky