Dielo reštaurátora Ivana Galamboša návštevníci knižnice ocenili

06.08.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Dielo reštaurátora Ivana Galamboša návštevníci knižnice oceniliVýstavnú sieň Univerzitnej knižnice v Bratislave počas júla zaplnili unikáty Slovenského národného archívu. Výstava s latinským názvom Littera Scripta Manet, čo v preklade znamená „napísané slovo zostáva", bola poctou celoživotnej práci reštaurátora Ivana Galamboša. Návštevníci si na výstave mohli pozrieť zreštaurovaný najstarší glóbus na Slovensku, ale aj Zoborskú listinu, známu ako najstarší pergamen a mnohé iné vzácne artefakty. Výstavu, sprístupnenú od 12. do 31. júla 2018, si prišli pozrieť takmer dve tisícky slovenských aj zahraničných návštevníkov.

 

Počas takmer troch týždňov trvania výstavy navštívilo Výstavnú sieň Univerzitnej knižnice v Bratislave spolu 1 960 návštevníkov. Viac ako polovicu (1 097) tvorili zahraniční návštevníci, ktorí na Slovensko prišli z celého z celého sveta – z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Ruska, Francúzska, Belgicka, Talianska, Španielska, Portugalska, Veľkej Británie, Írska, USA, Kanady, Mexika, Brazílie, Nového Zélandu, ale aj z Austrálie, Thajska, Japonska, Egyptu a Turecka.


O záujme návštevníkov a ich spokojnosti svedčia aj početné zápisy v knihe návštev, ktoré sú zaznamenané v slovenčine, ale aj v iných jazykoch. Spokojní návštevníci zanechali v podpisovej knihe aj takéto pozitívne odkazy: 

- „Ďakujeme za poznanie a prajeme všetko dobré tejto výstave a jej organizátorom! Je naozaj krásne vidieť takto všetko na jednom mieste – tisíce  až priam milióny hodín usilovnej a pokornej práce."

- „Takáto zaujímavá, odborná a pútavo nainštalovaná výstava tu už dávno nebola! Ďakujeme!"

- „Vďaka za krásnu a umne didaktickú výstavu! Prajeme aj naďalej veľa tvorivých síl!"

 

Reštaurátor Ivan Galamboš, svetová kapacita v oblasti reštaurovania písomných a knižných pamiatok, osobne viedol aj komentované prehliadky k výstave – každú stredu a sobotu. Na spolu piatich komentovaných prehliadkach sa zúčastnilo až 123 záujemcov. Každá prehliadla trvala minimálne dve hodiny, pričom jej dĺžku priamo ovplyvňovalo množstvo otázok od zvedavých návštevníkov.

,,Ľudí zaujímali rôzne témy, najmä najstaršie zreštaurované dokumenty týkajúce sa Slovenska a ich faksimile   Cividalské evanjelium a z neho reštaurované strany z obdobia Veľkej Moravy, Nitriansky kódex– evanjeliár zo zač. 11. Storočia,Zoborské listiny zo začiatku 12. storočia, ale ajlistinykráľa Bela IV. z 13. storočia,  antifonár z 15. storočia. Veľkému záujmu sa tešil zreštaurovaný glóbus hviezdnej oblohy zo Štátneho archívu z roku 1603 a podrobný výkladpána Galamboša o zdokumentovaní postupu práce na jeho obnove," zhodnotili pracovníci Multifunkčného kultúrneho centra Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorí sa o chod a priebeh výstavy starostlivo starali. Okrem výkladu k jednotlivým exponátom sa účastníci komentovaných prehliadok dozvedeli aj viac o práci reštaurátora. Ivan Galamboš im ochotne vysvetlil dejiny reštaurátorstva aj písomníctva, od papyrusu cez pergamen, papier, kníhtlač až po reštaurovanie kníh. Takistopredstavil aj vlastnú tvorbu v oblasti umeleckej knižnej väzby k rôznym príležitostiam pre inštitúcie, organizácie a domáce aj zahraničné osobnosti, pričom každá takto ním vyrobená umelecká knižná väzba a takáto kniha predstavuje jedinečný umelecký originál.

 

,,Na komentovaných prehliadkach sa zišlo veľmi rôznorodé publikum. Celý môj dojem z toho je, že samotná výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave, aj komentované prehliadky k nej, bolo veľmi dobré rozhodnutie. V Bratislave niečo podobné dlho nebolo a mám pocit, že verejnosť to veľmi zaujíma. Od mnohých návštevníkov som počul názor, že by bolo dobré podobnú výstavu zopakovať," opísal svoju spokojnosť reštaurátor Ivan Galamboš.

 

Podujatie bolo súčasťou oficiálneho programu Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Dielo uznávaného reštaurátora Ivana Galamboša prispieva k uchovávaniu kultúrneho dedičstva aj šíreniu knižnej kultúry, čo je totožné aj s poslaním Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB, hodnotí priebeh výstavy slovami: “Jedným z cieľov Univerzitnej knižnice v Bratislave pri usporiadaní výstavy bolo nielen pritiahnnuť pozornosť širokej verejnosti k téme záchrany kultúrneho dedičstva a k záslužnej práci reštaurátorov, ale našim zámerom bolo aj obohatiť ponuku zymsluplných výstav v centre hlavného mesta pre zahraničných turistov, čo sa nám úspešne podarilo. Naša knižnica okrem plnenia role vedeckej knižnice slúži aj ako Multifunkčné kultúrne centrum, kde spájame celý rezort kultúry a v spolupráci s inými partnermi, ktorými sú veľvyslanectvá, kultúrne inštitúty alebo inicíátori festivalov a umeleckých projektov, sa nám darí byť nielen živým centrom kultúry, ale aj lákadlom pre cestovný ruch."

 

O výstavu v UKB prejavili záujem aj viaceré médiá. RTVS odvysielala v stredu 18. júla 2018 v Hlavných správach RTVS o 19,00 reportáž s názvom “Národný archív vystavuje jedinečné artefakty”. Týždenník Plus 7 dní v čísle 30 z 26. júla 2018 uverejnil v rubrike Všimli sme si podrobnú reportáž o výstave v Univerzitnej knižnici v Bratislave s názvom “V pôvodnej kráse”.

Linka na archív RTVS (začiatok reportáže v čase o 44:58):

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/161736#2827

Linka na fotogalériu zo slávnostného otvorenia výstavy (foto: Mgr. art. Michal Huba):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/fotogaleria-zo-slavnostneho-otvorenia-vystavy-littera-scripta-manet/

Linka na fotogalériu exponátov výstavy (foto: Mgr. Ľudovít Zupko):
https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/fotogaleria/

 

Zdroj: Univerzitná knižnica v Bratislave

 

 

 << späť
Linky