V dvoch svetoch. 25 nemeckých príbehov

09.08.2018 Slovenské národné múzeum
V dvoch svetoch. 25 nemeckých príbehov Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v spolupráci s Pracovnou skupinou nemeckých menšín (AGDM) vo Federalistickej únii európskych národností (FUEN) dňa 9. augusta 2018 o 15.00 h slávnostne otvorí novú výstavu – V dvoch svetoch. 25 nemeckých príbehov. Interaktívnu výstavu „nemeckých menšín o nemeckých menšinách" môžu návštevníci vidieť od 10. augusta do 2. septembra 2018 v SNM v priestore Výstavného pavilónu Podhradie na Žižkovej ulici v Bratislave.

V štátoch strednej a východnej Európy a v následníckych štátoch Sovietskeho zväzu v súčasnosti žije viac ako milión príslušníkov nemeckej menšiny. Menšiny vznikli v minulosti z dôsledku nemeckého osídľovania východných oblastí Európy, cielených vysťahovaleckých pohybov, zmenou hraníc a odsunmi, najmä po oboch svetových vojnách v 20. storočí. Ľudí žijúcich v zahraničí ovplyvňuje niekoľko kultúr a jazykov. Ich individuálna a kolektívna identita je formovaná sociálnym prostredím, výmenou s majoritnou spoločnosťou a možnosťami rastu vlastnej skupiny. Tvorí sa ako pocit príslušnosti k jednej alebo k viacerým skupinám či predstavám krajiny.

 

Nemecká identita ako menšina je mysliteľná len v kultúrnej a politickej interakcii s príslušnou väčšinovou spoločnosťou. Historicky sa vyvíjala väčšinou pod politickým tlakom a cenzúrou. Od politického obratu v rokoch 1989 – 1990 je pozícia nemeckých menšín viac-menej stabilná, k čomu prispela aj politika spolkovej vlády na podporu Nemcov, ako aj nová otvorenosť krajín pôvodu voči menšinám. Príslušnosť k menšine dnes v mnohých štátoch určuje slobodný, novoueurópskou perspektívou ovplyvnený pocit identity a spolupatričnosti k národu.

 

Výstava v Slovenskomnárodnommúzeu prezentuje nemecké menšiny rôznych regiónov a spracováva ich spoločné znaky a rozdiely. Poskytuje informácie o dejinách osídlenia, predstavuje činnosť jednotlivých menšinových zväzova otvára otázku významunemeckej identity. Projekt prostredníctvom 6 interaktívnych boxov oboznamuje návštevníkov s niekoľkými témami ako umenie, média, mládež a jej aktivity, existencia tradícií, udržiavanie nemeckého jazyka a náboženstvo.

Zhotoviteľom výstavného projektu je Pracovná skupina nemeckých menšín (AGDM) vo Federalistickej únii európskych národností (FUEN). Vznikol s podporou Ministerstva vnútra Spolkovej republiky Nemecko a od svojej prvej slávnostnej prezentácie v Berlíne na jeseň 2017 bol predstavený v mnohých európskych štátoch.

 

Spoluorganizátori výstavy:

                

 

 

Mediálni partneri SNM:

         

 

Zdroj: Slovenské národné múzeum                     

 << späť
Linky