Máte nápad? Uskutočnite ho.

24.08.2018
Máte nápad? Uskutočnite ho.V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa bude dňa 27. augusta 2018 v čase od 12,30 hod. konať konferencia medzinárodného projektu Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí (INDESK, http://business-skills.eu/). Oficiálnym partnerom a spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave. Projekt INDESK je realizovaný a spolufinancovaný s podporou Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+

 

Medzinárodný projekt koordinuje spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Dôvody, pre ktoré sa spoločnosť rozhodla ísť do tohto projektu, popisuje jej generálny riaditeľ Géza Mihály: „Na začiatku bola pálčivá otázka, ako pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu. A keďže vytvoriť nové pracovné miesta sme nevedeli, ale sami sme podnikateľmi a máme okrem toho skúsenosti s tvorbou tréningov a situáciou na trhu práce, rozhodli sme sa, v rámci realizovaného projektu INDESK, vytvoriť tréningový program zameraný na rozvoj podnikavosti a podporu mladých ľudí pri začatí podnikania, vrátane e-learningovej platformy".

 

INDESK je projekt zameriavajúci sa na preskúmanie úspešných medzinárodných programov a prístupov v oblasti podpory a rozvoja podnikania mladých ľudí, navrhnutie vzdelávacieho programu a vytvorenie voľne dostupnej e-learningovej platformy využiteľnej v rámci podnikateľského vzdelávania a motivácie mladých ľudí k podnikaniu. Vzdelávací program vychádza z diskusných okrúhlych stolov a dotazníkového prieskumu, ktoré boli realizované v partnerských krajinách Francúzsku, Maďarsku, Holandsku a na Slovensku. Pri tvorbe tréningového programu jeho autori brali do úvahy štúdie o podnikateľských príležitostiach mladých ľudí v EÚ.

 

Na konferencii zaznejú odpovede na otázky mladých ľudí: Aké to je stať sa podnikateľom? Je to zložité? Ako byť v podnikaní úspešný? Aké zručnosti budem potrebovať? Ako získam finančné prostriedky na začiatok podnikania? Samozrejme, nie je to prechádzka ružovou záhradou, ale so správnym mentálnym nastavením a potrebnými zručnosťami sa to určite oplatí vyskúšať.

 

K diskutovanej téme, ako podporiť podnikavosť mladých ľudí, sa budú vyjadrovať odborníci z oblasti vzdelávania a mladí podnikatelia. Za okrúhly stôl zasadnú riaditeľka Odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Korkošová, Ivica Ďuricová zastupujúca Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Gabriela Horecká zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, v rámci ktorého pôsobí v Slovenskom centre cvičných firiem, programový riaditeľ Peter Kalčevský z Junior Achievement Slovensko a koordinátorka Slovenského centra cvičných firiem na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave Ľudmila Velichová. Mladý podnikateľ Oto Kóňa odprezentuje svoj úspešný podnikateľský príbeh a poskytne celkový praktický pohľad do sveta mladého začínajúceho podnikateľa.

 

Cieľom konferencie je šíriť myšlienku podpory podnikavosti a predstaviť možnosti ako napomôcť mladým ľuďom čeliť výzve uplatnenia sa na trhu práce tým, že si budúcnosť aktívne vybudujú jej samostatným vytvorením. Veríme, že mladí ľudia získajú informácie, ktoré im pomôžu popasovať sa s výzvami, ako zlepšiť zručnosti požadované v 21. storočí a stanú sa viac sebavedomými pri realizácii ich podnikateľského nápadu.

 

Konferencia sa uskutoční v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, vchod z Ventúrskej 11. Univerzitná knižnica v Bratislave plní celý rad verejných činností a venuje mimoriadnu pozornosť kultúrnym a vzdelávacím potrebám verejnosti s dôrazom na mladých používateľov knižnice. Jej cieľom je podporovať ich nezávislé rozhodovanie a odborný rozvoj. Aj preto Univerzitná knižnica v Bratislave podporuje Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. V rámci tohto programu každoročne prichádzajú do Univerzitnej knižnice v Bratislave na  študijný pobyt mladí knihovníci z členských krajín Európskej únie. Univerzitná knižnica v Bratislave venuje veľkú pozornosť mladým používateľom knižnice, ktorí predstavujú takmer 70 % zo všetkých používateľov knižnice. Projekt INDESK a jeho výstupy sú určené práve tejto skupine používateľov. Konferencia zameraná na túto cieľovú skupinu na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave je preto veľmi vítaná.

 

Vstup pre registrovaných účastníkov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátorov.

 

Kontakt za TREXIMA:

Jakub Žabka

projektový koordinátor

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

0948 400 910

zabka@trexima.sk

 

Kontakt za UKB:

Jana Masárová

kultúrna manažérka a mediálny servis

Univerzitná knižnica v Bratislave

0915 140 673          

jana.masarova@ulib.sk

 

 << späť
Linky