Univerzitná knižnica v Bratislave sprístupňuje zdigitalizovanú dobovú tlač z augusta 1968

21.08.2018
Univerzitná knižnica v Bratislave sprístupňuje zdigitalizovanú dobovú tlač z augusta 196850 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa si pripomína aj Univerzitná knižnica v Bratislave. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci knižnice špeciálnu zbierku dokumentov - mimoriadne vydania slovenskej a českej tlače z augusta 1968. Dnes sú tieto noviny a časopisy svedectvom doby, keď ulice našich miest zaplnili tanky. V zdigitalizovanej podobe si ich používatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave môžu prečítať priamo v Digitálnej knižnici. Z dôvodu, že sa na zbierku vzťahujú autorské práva, je služba dostupná len z priestorov UKB – používateľom knižnice sa však môže stať každý záujemca zo širokej verejnosti.

 

Mimoriadna situácia – teda vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa – si spontánne vyžiadala aj mimoriadne vydania novín a časopisov. Práve tieto špeciálne vydania dobovej tlače dnes zverejňuje Univerzitná knižnica v Bratislave pri príležitosti 50. výročia okupácie, aby tak záujemcom umožnila autenticky si pripomenúť tento dôležitý medzník našich dejín.

Zbierka je jedinečným prameňom, ako o udalostiach augusta 1968 v tom čase informovali viaceré tituly celoštátnych novín a časopisov, napríklad Práca, Pravda, Rudé právo, Roľnícke noviny, Kultúrny život, či Slovenka, ale aj podnikové, vysokoškolské a odborné periodiká, či mnohé regionálne noviny, akými v tej dobe boli tituly Nitriansky hlas, Gemerské zvesti, Hlas Horehronia, Podtatranské noviny, Pohronie, Trenčianske noviny, Východoslovenské noviny alebo Zora Gemera.

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave eviduje vo svojom archíve k udalostiam augusta 1968 spolu až 550 čísiel časopisov a novín, ktoré na vtedajšiu situáciu reagovali. Vychádzali ako mimoriadne vydania v čase, keď vtedajšia vládna strana ovplyvňovala obsah oficiálne tlačených a distribuovaných periodík a tiež v čase, keď si sled historických udalostí vyžadoval práve mimoriadne vydania. Dnes sú mementom odvahy vtedajších novinárov  a ich snahy o objektivitu informovania verejnosti. V niektorých prípadoch sa autori pod články, zrejme z obavy o vlastnú budúcnosť, radšej nepodpísali.

Zbierku mimoriadnych vydaní slovenskej a českej tlače z augusta 1968 zozbierali v tomto turbulentnom čase vtedajší pracovníci oddelenia periodík Univerzitnej knižnice v Bratislave. Obsahuje mimoriadne vydania, legálne vydania, legálne slobodné vydania aj ranné a poobedňajšie vydania a jeden plagát. Od začiatku 70. rokov bola uložená v oddelení zvláštnych fondov UKB, aj keď tomuto zaradeniu vtedy predchádzala politická nevôľa. Do knižničných skladov sa zbierka dostala až po roku 1989. Ide o jednotlivé čísla, ktoré nie sú súčasťou viazaných ročníkov periodík, a preto sú citlivejšie na manipuláciu a poškodenie. Z dôvodu ochrany vzácnych originálov týchto vydaní ich preto UKB doteraz používateľom nesprístupňovala. Vďaka zdigitalizovaniu týchto titulov ich však v deň 50 výročia udalostí v roku 1968 všetkým záujemcom a používateľom Univerzitnej knižnice v Bratislave s potešením v digitálnej podobe od dnešného dňa sprístupňuje.

 Vtedajšie noviny a časopisy ľudí vyzývali najmä, aby  zachovali pokoj, poriadok a zabránili provokáciám. Denník Práca priniesol 22. augusta 1968 na titulnej strane vyhlásenie vlády ČSSR „Všetkému ľudu Československa", v ktorom vláda ČSSR ostro odsúdila okupáciu ako akt agresie proti štátu: (...) „Obraciame sa na vás, Česi, Slováci, občania národnostných menšín, všetci obyvatelia Československej socialistickej republiky s touto výzvou: Žiadame okamžitý odchod vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy, jej dodržiavanie a plné rešpektovanie štátnej suverenity Československa. (...)"

Hlas ľudu 22. augusta 1968 písal v editoriáli: (...) „Prihovárame sa vám prosbou dneška: Zachovajte pokoj, neprovokujte, konajte rozvážne, umne. Riaďte sa pokynmi legálne volených orgánov. Počúvajte len legálny slobodný vysielač čs. rozhlasu, neverte podobným reláciám rôznych ilegálnych vysielačiek. Nerobte paniku pred obchodmi. Nastupujte do práce – nedajte sa dezorientovať. Nesiahame vám na váš názor, ale voláme vás k jednote. Verte tým, ktorí dávali záruky nastúpenej cesty po januári. Nenechajte sa vyprovokovať, riešte situáciu trpezlivo. Sme s vami."

Gottwaldovec, závodný časopis zamestnancov Považských strojární, vo vydaní z 23. augusta 1968 priniesol vyjadrenia pracovníkov: (...) „Od skorých ranných hodín podpísali tisícky pracovníkov nášho podniku rezolúcie a prehláseniach v mnohých cechoch a útvoroch. Vyberáme aspoň niekoľko: My, zamestnanci zlievarne odsudzujeme okupovanie našej vlasti ozbrojenými silami vášho štátu a armádami Varšavskej zmluvy. Považujeme toto okupovanie  našej republiky za hrubé porušenie medzinárodných práv a záväzkov Varšavskej zmluvy. Týmto činom ste vrazili klín do svetového komunistického hnutia."

Jozef Golonka píše v Československom športe z 27. augusta 1968: (...) „Nikto z nás, športovcov, nebol proti Sovietskemu zväzu. Jedna z posledných ankiet, ktorá prebehla tesne pred tragickými dňami, ktoré práve prežívame, jasne ukázala, že občania Československej socialistickej republiky stoja pevne za spojenectvom so Sovietskym zväzom. Nuž, a že si chceme budovať štát po svojom, povedzte, čo je na tom zlého?" (...)

 

Z dôvodu, že sa na zbierku vzťahujú autorské práva, Univerzitná knižnica nemôže zdigitalizované Mimoriadne vydania českej a slovenskej tlače z augusta 1968 sprístupniť širokej verejnosti. Pre účely tlačovej správy sme vybrali niekoľko ukážok titulných strán.

Dobové noviny a časopisy si používatelia knižnice môžu prečítať v priestoroch Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 v Bratislave.

Dostupné sú na linkoch:

 

http://digitalna.kniznica.info/s/A4k0zM4NPA

https://www.ulib.sk/sk/digitalizacia-ukb/digitalna-kniznica-ukb/unikatne-dokumenty-dk/

 

Výstava Rok 1968 na stránkach časopisov

Univerzitná knižnica v Bratislave pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa pripravila v priestoroch knižnice pred študovňou elektronických dokumentov aj výstavu historickej tlače a dobových publikácií. Cez ich obsah približuje každodennosť doby a života ľudí počas turbulentného obdobia konca 60. rokov. Výber z ponuky knižničných fondov UKB predstavuje formou panelových posterov, aj ukážok dobových tlačí. Výstava je rozdelená do tematických celkov: domácnosť, móda, hudba, divadlo, fotografia, výtvarné umenie, šport.

Snahou Univerzitnej knižnice v Bratislave je výstavou ukázať, že aj v čase, keď sa diali historické udalosti, ľudia žili a museli žiť aj svoj každodenný život, venovali sa voľnočasovým aktivitám, záľubám a život plynul.

Rovnako chce Univerzitná knižnica v Bratislave ukázať záujemcom, bádateľom, historikom a všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac, čo môže sprístupniť zo svojich fondov k tomuto historickému medzníku v dejinách SR.


Výstava je prístupná pre používateľov knižnice v čase otváracích letných hodín UKB.

 

Fotogaléria z výstavy:

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/rok-1968-strankach-casopisov/

 

Autorom fotografií z výstavy je Ľudovít Zupko.

Ukážky niekoľkých titulných strán novín z augusta 1968

Zdroj: Univerzitná knižnica v Bratislave << späť
Linky