V Madride si pripomenú sto rokov od vzniku Československa filmovou prehliadkou

05.09.2018
V Madride si pripomenú sto rokov od vzniku Československa filmovou prehliadkou V prestížnom madridskom kine Cine Doré sa vo štvrtok 6. septembra 2018 začne podujatie Česko – slovenské storočie, ktoré pri príležitosti 100. výročia Československa priblíži španielskemu publiku kinematografiu oboch krajín. Uvedené budú filmy zo zlatého fondu českej i slovenskej kinematografie aj súčasné diela. Prehliadka potrvá do 29. septembra.

 

Cyklus predstaví celkovo desať filmov z rôznych období, otvorí ho koprodukčný česko-slovensko-rakúsky film Želary (2003) režiséra Ondřeja Trojana. Film je adaptáciou novely Květy Legátovej Jozova Hanule a odohráva sa v čase totalitných režimov nacizmu a neskôr socializmu. Prostredníctvom príbehu študentky medicíny, ktorá sa pred gestapom schová do zabudnutej pohraničnej dedinky Želary, kde ešte prežívajú čisté medziľudské vzťahy, tradičné zvyky a dávne piesne, rozpráva o ľudskej duši, šťastí, prianiach a skutočných hodnotách.

Slovenskú kinematografiu bude reprezentovať aj film Martina Šulíka Všetko čo mám rád (1992), komorný poetický príbeh muža v strednom veku, ktorý sa pokúša o zásadnú zmenu vo svojom nerozhodnom a letargickom živote, aj netradičným spôsobom nakrútený animovaný koprodukčný film Tomáša Luňáka Alois Nebel (2011) o samotárskom výpravcovi. Z dokumentárnej tvorby sa španielskym divákom predstavia filmy Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v rokoch 1945 – 1989, Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského o láske medzi nevidomými ľuďmi a Sila ľudskosti – Nicholas Winton (2002) Mateja Mináča o záchrancovi židovských detí počas nacistickej okupácie Československa. Režisér svoj film osobne uvedie za účasti veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky v Španielsku a zúčastní sa aj besedy v židovskom kultúrnom centre Sefarat Israel v Madride. Počas podujatia sa tiež premietnu české filmy Bílá nemoc(1937) Huga Hassa, Erotikon (1929) Gustava Machatého, Vrchní, prchni! (1980) Ladislava Smoljaka a Obecná škola (1991) Jana Svěráka.

Podujatie sa koná v priestoroch Cine Doré, jedného z najstarších kín v Španielsku. Ide o oficiálne kino prestížnej inštitúcie Ministerstva kultúry Španielska Filmoteca Española, ktorej poslaním je reštaurovanie, archivovanie, skúmanie a šírenie kultúrneho filmového dedičstva. Slovenská kinematografia do tohto prestížneho kina nezavíta po prvýkrát, na jeseň minulého roka sa tu konal Cyklus slovenských filmov, kedy sa španielskemu publiku predstavilo šesť snímok zo slovenského filmového dedičstva a sedem súčasných krátkych animovaných filmov mladých režisérok Michaely Čopíkovej, Marty Prokopovej a Veroniky Obertovej.

Prehliadka Česko – slovenské storočie nadväzuje na doterajšiu aktívnu spoluprácu medzi Zastupiteľským úradom SR v Madride a Slovenským filmovým ústavom (SFÚ), organizujú ju Filmoteca Española, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride, Veľvyslanectvo Českej republiky v Madride, České centrum Madrid a Slovenský filmový ústav.

 

Viac informácií na:

http://madrid.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/cs-stoleti-v-filmoteca-espanola/

http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/cine-dore/programacion.html

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ)

SFÚ je jediná štátna organizácia v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje Zákon o audiovízii č. 40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako pamäťovej a fondovej inštitúcie je špecializovaný filmový archív. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva SR. Vybudované má aj moderné digitalizačné pracovisko.

Kontakt: Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, Bratislava, www.sfu.sk.

Predajňa Slovenského filmového ústavu – Klapka.sk

Predajňa Klapka.sk sa orientuje na slovenskú filmovú klasiku a súčasné slovenské audiovizuálne diela na DVD a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež odbornú literatúru z oblasti kinematografie a audiovízie slovenských a českých vydavateľstiev a vybrané diela z produkcie filmových archívov. Ponúka tiež možnosť online predaja a stabilný predajný pult má v priestoroch Kina Lumière.

Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, Bratislava, www.klapka.sk.

 

Kino Slovenského filmového ústavu – Kino Lumière

Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii prioritne zameriava na súčasnú slovenskú tvorbu, súčasnú európsku kinematografiu a zlatý fond slovenskej a svetovej kinematografie. Uvádza pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino na Slovensku, ktoré získalo za dramaturgiu Cenu slovenských filmových novinárov a Cenu Europa Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  od 2,00 do 4,50 €.

Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava, www.kino-lumiere.sk

 << späť
Linky