170. výročie vzniku I. Slovenskej národnej rady

19.09.2018
170. výročie vzniku I. Slovenskej národnej radyNárodná rada Slovenskej republiky, Slovenské národné múzeum, mesto Myjava a Matica slovenská dnes zorganizovali spomienkové zhromaždenie a oslavy pri príležitosti 170. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady v Myjave. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková vo svojom príhovore uviedla: "... som rada, že sme sa stretli dnes, v pamätný deň Slovenskej republiky, oslavujúci symbol odporu slovenského národa proti nadvláde a útlaku."

 

Ministerka Ľubica Laššáková pokračovala: " ... Deň, ktorý nám pripomína míľnik v boji nášho národa za samourčenie a svojbytnosť, za svoju duchovnú aj materiálnu obrodu. Deň, ktorý spája mená Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a 200 ďalších národovcov so vznikom prvej Slovenskej národnej rady, nášho prvého slovenského politického orgánu. Práve tu v Myjave, vtedy v kraji, ktorý patril k najemancipovanejším regiónom Horného Uhorska, vyvrcholilo úsilie národovcov o štátoprávne usporiadanie a o kodifikáciu štátneho jazyka, ktorý dodnes chránime.

História slovenského parlamentarizmu je úzko spojená s bojom Slovákov za národnú identitu a štátnu suverenitu. Nesmieme zabudnúť, že pozícia slovenských zástupcov v parlamentoch uhorského kráľovstva, rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj v parlamente prvej Československej republiky odrážala nerovnoprávne postavenie slovenského národa.

Už 18. septembra 1848 odišlo dobrovoľnícke zoskupenie, pod vedením hlavného dôstojníka Gloudeka, na západné Slovensko. Vznikol štátny znak a 19. septembra vyhlásila Slovenská národná rada neposlušnosť Peštianskej vláde a vyzvala do celonárodného povstania. Nedá mi nepripomenúť, že táto revolúcia bola ovplyvnená liberálnymi, národnými a republikánskymi myšlienkami a niesla sa v duchovnom odkaze Veľkej francúzskej revolúcie, vyjadrenej heslom Sloboda, rovnosť a bratstvo. Aj našim národovcom  išlo v roku 1848 práve o tieto tri základné myšlienky.  

Prvá Slovenská národná rada, jej vznik a pôsobenie, je tak navždy kľúčovým vláknom, súčasťou našej DNA, nezničiteľným prvkom nášho kultúrneho dedičstva a bohatstva slovenského národa. V roku osláv tzv. osmičkových rokov nesmie zaniknúť fakt, že práve prvá Slovenská národná rada bola prvým orgánom zastupujúcim záujmy a požiadavky slovenského ľudu. A pre všetkých Slovákov nádejou na zlepšenie ich sociálnych a národných pomerov.

Na týchto základoch cítim záväzok a máme ambíciu ešte výraznejšie rozvíjať kultúru vo všetkých regiónoch Slovenska a chrániť kultúrne dedičstvo našich predkov pre nasledujúce generácie, naše deti, vnukov a ich vnukov."

Podujatie sa začalo pred SNM-Múzeom Slovenských národných rád. Nasledoval príchod historického sprievodu, ktorý priblížil atmosféru zo septembra 1848 na Myjave po príchode štúrovcov. Návštevníci osláv videli aj rekonštrukciu vyhlásenia nezávislosti národa slovenského, ktorá sa uskutočnila po príchode štúrovcov do Myjavy.

 << späť
Linky