Zvonenie zvonov za mier dnes o 18. hodine aj na Slovensku

21.09.2018
Zvonenie zvonov za mier dnes o 18. hodine aj na SlovenskuMedzi 18:00 a 18:15 hod sa na Slovensku rozozvučia zvony, aby upriamili pozornosť na dnešný Medzinárodný deň mieru. V rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 sa tak Slovensko zapojí do medzinárodnej aktivity "Ringing the bells" – zvonenia zvonov po celej Európe.

 

 

Cieľom podujatia je vzbudiť a prehĺbiť záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo, jeho ochranu a zvýšiť kultúrnu identitu národa cez spoluzdieľanie kultúrnych hodnôt, spájajúcich národy v Európe.

Zvuk zvoniacich zvonov vyjadruje hodnoty viery, solidarity a mieru ako kultúrne dedičstvo Európy pre celý svet, zdôrazňované počas celého Európskeho roka kultúrneho dedičstva v roku 2018.

Zvonením na mestských zvoniciach a vežiach, či cirkevných kostolných zvonoch účastníci podporia tieto myšlienky.

Bližšie informácie:

https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/.

 << späť
Linky