Prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí

21.09.2018
Prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničíNa pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky („MZV a EZ SR") sa uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny na koordináciu činností v oblasti kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí. Hlavnou témou stretnutia bola príprava dokumentu „Rámcové priority prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na roky 2019 – 2021".

 

Na pravidelných zasadnutiach členovia komisie diskutujú o spolupráci pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí. Pripravovaný dokument „Rámcové priority prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na roky 2019 – 2021" je východiskovým dokumentom pre rezort kultúry v súvislosti s prípravou jeho plánov kultúrnych stykov. Z dokumentu vychádza rezort diplomacie a európskych záležitostí v zmysle koordinácie spolupráce s Ministerstvom kultúry SR a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a najmä v rámci spolupráce MZV a EZ SR so svojimi zastupiteľskými úradmi v zahraničí.

K podpisu uvedeného dokumentu, ktorého hlavným cieľom je prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí pristúpia predstavitelia oboch rezortov v priebehu nasledujúceho mesiaca.

 << späť
Linky