Cenu nemeckej Nadácie Prof. Joachima Lenza vo výške 10 tisíc eur získal nemecko – ukrajinský projekt zameraný na vplyvy po černobyľskej havárii

24.09.2018
Cenu nemeckej Nadácie Prof. Joachima Lenza vo výške 10 tisíc eur získal nemecko – ukrajinský projekt zameraný na vplyvy po černobyľskej haváriiV piatok 21. septembra 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konala v poradí už piata konferencia nemeckej Nadácie profesora Joachima Lenza. V programe konferencie Mosty cez prekážky o nemecko-slovenskej spolupráci vystúpil aj nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker. Na konferencii vyhlásili laureátov ceny Mladí budujú Európu, ktorú nadácia udeľuje za vynikajúcu spoluprácu v rámci Európy. Získal ju projekt zaoberajúci sa ďalšími vplyvmi havárie jadrovej ekektrárne Černobyľ. Jeho autormi sú Prof. Dr. Georg Steinhauser z Leibniz Universität Hannover a a Dr. Sergej Dubčak zo SEAPGEM Kyjev, Ukrajina.

Víťazný projekt Zaťaženie chladiacich vodných zásobníkov atómovej elektrárne Černobyľ a jeho vplyvy na aquatické životné prostredie regiónu sa zaoberá vplyvom chladiarenských zariadení, ktoré boli po katastrofe v Černobyle zakonzervované, ale stále predstavujú hrozbu pre spodné vody.  Korózia zariadení a následné zamorovanie rozptyľujú prostredníctvom dažďa izotopy rádioaktívnych látok. Zároveň dodnes predstavujú neprebádanú oblasť, nakoľko sa stále nedá odhadnúť celkový dopad na životné prostredie. Projekt získal cenu Mladí budujú Európu vo výške 10 tisíc eur.

Cenu Mladí budujú Európu udeľuje Nadácia Prof. Joachima Lenza každé tri roky, naposledy ju v roku 2015 získal Prof. Alvo Aablo z estónskej Univerzity v Tartu (Laboratórium inteligentných materiálov a systémov), jeho kolega M. Sc. Friedrich Kaasik a nemecký prof. Volker Presser (INM - Leibnizov inštitút pre nové materiály a Univerzita Sárska)
 za spoluprácu v oblasti nových a účinných spôsobov  udržateľného vytvárania a uchovávania energie. Tím skúma tzv. Supercapacitors. Táto technológia využíva uhlíkové elektródy a elektrolyt, ktorý šetrí energiu rýchlejšie ako tradičné technológie a má podstatne dlhšiu životnosť ako súčasné lítium-iónové batérie. S týmito charakteristikami by mohli superpočítače zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom energetickom priemysle, pretože je dobre známe, že rýchle a efektívne skladovanie veternej a solárnej energie je hlavným problémom energetického prechodu. Inteligentná adaptácia technológie nielen šetrí energiu, ale vytvára aj energiu, napríklad prostredníctvom priameho vytvárania odpadového tepla.

 Piata konferencia Nadácie Prof. Jochaima Lenza je vôbec prvou, ktorá sa konala v Bratislave. Za miesto konferencie si organizátori zvolili priestory Seminárnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave, najväčšej a najstaršej vedeckej knižnice na Slovensku. Program konferencie sa zameral na nemecko-slovenskú spoluprácu, ktorá umožňuje slovenským študentom a záujemcom získať stáž a prácu na projektoch v nemeckých firmách aj univerzitách.

 

 V programe konferencie Mosty cez prekážky vystúpili rečníci:

·         Prof. Dr. Ing. Manfred Weisensee – predseda nadácie

·         Prof. Dipl. Ing. Joachim Lenz

·         MUDr. Iveta Plšeková

·         Prof. Dr. Ing. Štefan Stanko – prorektor STU

·         Joachim Bleicker – nemecký veľvyslanec na Slovensku, téma: nemecko–slovenské vzťahy

·         Prof. Alvo Aablo, Univerzita Tartu – Správa o použití ceny za rok 2015

 

 CENA NADÁCIE "Mladí budujú Európu": Cenu vo výške 10 000 eur udeľuje Nadácia Prof. Joachima Lenza každé tri roky. O cenu sa môžu uchádzať projekty, ktoré preukážu úzku spoluprácu medzi Nemeckom a aspoň jedným z jeho východoeurópskych susedov. Cenu môžu získať projekty, ktoré spolupracujú na výskumných a vývojových projektoch s univerzitami alebo navrhujú inžinierske práce so vzťahom k životne dôležitým zdrojom energie, vody a čisteniu odpadových vôd. Udeľovaním tejto ceny chce nadácia posilniť a povzbudiť vzťahy medzi Nemeckom a strednou a východnou Európou.

Nadácia Prof. Joachima Lenza: Vznikla v roku 2003 v Inštitúte pre výstavbu potrubí na Odbornej vysokej škole Oldenburg. Jej cieľom je podporovať študentov a absolventov technických odborov zo strednej a východnej Európy a Ruska prostredníctvom ročnej stáže v nemeckých firmách. Nadácia tak chce prispieť k medzinárodnému porozumeniu a kultúrnej výmene medzi Nemeckom a jeho stredo- a východoeurópskymi susedmi.

 Prvým predsedom nadácie bol profesor Joachim Lenz. Už od svojho založenia nadácia udržiava úzke partnerstvo s mnohými východoeurópskymi univerzitami a neustále pracuje na tom, aby k spolupráci presvedčila aj ďalšie univerzity, profesorov, či spoločnosti v Nemecku aj v zahraničí. Práve prostredníctvom týchto vzťahov majú mnohí mladí inžinieri možnosť absolvovať školenie v rámci jedného roka stáže v nemeckej firme, spoznať krajinu, jazyk, ľudí aj kultúru a získať skúsenosti, ktoré neskôr môžu využiť vo svojej domovskej krajine. Pre spoločnosti, ktoré ponúkajú stáže, sú kontakty s ľuďmi z rôznych krajín vytvorené tak, aby s týmito krajinami mohli neskôr vzniknúť hospodárske väzby.

 

Oficiálna stránka Nadácie Prof. Joachima Lenza: http://www.stiftung-prof-lenz.de/

 

Fotogaléria z konferencie (autorom fotografií je Michal Kalnický):

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/fotogaleria-z-konferencie-mosty-cez-prekazky/
 << späť
Linky