Novým riaditeľom Opery Slovenského národného divadla je Rastislav Štúr

25.09.2018
Novým riaditeľom Opery Slovenského národného divadla je Rastislav  ŠtúrPo konzultácii s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou generálny riaditeľ SND Vladimír Antala dnes vymenoval a uviedol do funkcie nového riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Rastislava Štúra, ktorý doteraz pôsobil na pozícii šéfdirigenta Opery SND.

Doterajší riaditeľ opery Slavomír Jakubek odstúpil z funkcie v pondelok 24. septembra 2018Výsledky auditu potvrdili, že práve spôsob riadenia Opery SND a jej činnosť spôsobili časť finančných strát Slovenského národného divadla.

Správa z vnútorného auditu, vykonaného ministerstvom kultúry, bola odovzdaná generálnemu riaditeľovi SND V. Antalovi. K správe neboli zo strany SND vznesené zásadné pripomienky.

Vladimír Antala predstavil ministerke kultúry kandidáta na pozíciu riaditeľa Opery SND a jeho  koncepciu riadenia a stabilitu Opery SND po dramaturgickej, personálnej a finančnej stránke.

 „Žiaľ, audit potvrdil naše indície, ignorovanie základov finančného riadenia a kontroly, ale aj  ľudské chyby, ktoré dostali našu prvú scénu do kritickej finančnej situácie. Oceňujem sebareflexiu bývalého riaditeľa Opery pána Jakubeka. Žiadna organizácia, štátna či súkromná, nemá šancu na prežitie bez dodržiavania základných princípov hospodárenia,“ zdôraznila ministerka Ľ. Laššáková.  „Verím, že pod vedením Rastislava Štúra slovenská opera dosiahne opätovne vzrast“, dodala ministerka.

 << späť
Linky