Kroje vo dvore

28.09.2018 UĽUV
Kroje vo dvoreÚstredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vás pozýva na podujatie Kroje vo dvore, ktoré sa uskutoční 4. októbra 2018 v troch regionálnych centrách remesiel ÚĽUV-u. Prvý októbrový štvrtok medzi 15.00 a 18.00 h sa dvory ÚĽUV-u stanú jedinečným miestom, ktoré zaplnia kroje z rôznych regiónov Slovenska. Bratislava, Košice i Banská Bystrica budú hýriť v tento deň farbami a vzormi zdobiacimi tradičný ľudový odev.

 

 

 


Garantom starostlivosti o zachovávanie a obnovu tradičného odevu na Slovensku sa stal ÚĽUV už roku 1945. V priebehu desaťročí, počas ktorých odborní pracovníci ústredia realizovali výskum, sa podarilo vybudovať jedinečný dokumentačný fond tradičného odevu z takmer sto obcí Slovenska, čoho výsledkom je takmer 4 000 odevných súčiastok uložených v zbierkovom fonde Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave.

   


Hlavným cieľom podujatia Kroje vo dvore je prezentovať naše kultúrne dedičstvo, pýchu nášho národa – tradičný ľudový odev. Jeho dokonalosť je podčiarknutá prepracovanými detailmi, súhrou tvarov a kvalitou materiálu. V snahe dostať do povedomia širšej verejnosti tradičnú textilnú výrobu ÚĽUV predstaví na podujatí vlastnú výrobu krojov, ktorá bude návštevníkom k dispozícii aj v podobe ponukového katalógu krojov v našich predajniach.

    
Milovníci folklóru sa môžu tešiť na sprievodný program v podobe vystúpenia folklórnych súborov, krojovaného sprievodu, prehliadky ľudového odevu zo zbierok MĽUV v Stupave, tvorivých dielní Vyrob si partu, predvádzania remesla, prednášky a najmä prezentácie krojovej výroby ÚĽUV-u s možnosťou zakúpenia krojových súčiastok.

    


Tešíme sa na vás.

 << späť
Linky