BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

28.09.2018 Slovenská filharmónia
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI"Rezidenčným orchestrom" Bratislavských hudobných slávností je už tradične Slovenská filharmónia/SF, ktorá sa na 54. ročníku BHS predstaví na štyroch koncertoch. Pod taktovkou svojho šéfdirigenta, charizmatického Jamesa Judda, uvedie festival dielom Alexandra Moyzesa, zakladateľskej osobnosti slovenskej symfonickej tvorby.

 

 

Bratislavské hudobné slávnosti opäť v znamení veľkým mien

Sólistom otváracieho koncertuje vynikajúcifrancúzsky huslista Renaud Capuçon. Umelec vyniká schopnosťou presvedčivého stvárnenia kontrastu „subtílnej mäkkosti a šarmantnej smelosti" (New York Times). Hrá na nástroji Guarneri del Gesù „Panette" z roku 1737, ktorý istý čas patril slávnemu Isaacovi Sternovi. 

Na ďalšom koncerte SF (4.10.) zaznie koncertne 1. dejstvo z opery Valkýra Richarda Wagnera pod taktovkou  slovenského dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu. Ako sólisti sa predstavia - nemecká sopranistka Manuela Uhl, vyhľadávaná interpretka diel Richarda Straussa a Richarda Wagnera,absolvent Kráľovskej dánskej akadémie Magnus Vigilius a slovenský sólista Peter Mikuláš.

Tretí koncert SF bude okorenený južanskou atmosférou, okrem iných skladieb je na programe Čarodejná láska Manuela de Fallu v podaní temperamentnej Španielky Esperanzy Fernández. Dirigentom koncertu, na ktorom zaznie aj nádherný violončelový koncert Camillea Saint-Saëns a v interpretácii francúzsko-nemeckého umelca Nicolasa Altstaedta, je George Pehlivanian.

Na záverečnom koncerte BHS 2018 privítame nórskeho dirigenta Eivinda Gullberga Jensena, nominovaného na Grammy Awards 2018 a vynikajúcu japonskú huslistku Akiko Suwanai, víťazku Čajkovského súťaže v Moskve (1990). Odvtedy je Akiko Suwanai výrazným zjavom na svetovej scéne, ktorej ušľachtilý tón znie z huslí Antonio Stradivari 1714 „Dolphin", ktorý kedysi vlastnil slávny huslista Jascha Heifetz.

 

BHS sú každoročne prehliadkou vynikajúcich zahraničných orchestrov a sólistov

 

Na 54. ročníku BHS hosťuje deväť zahraničných orchestrov (uvádzame v poradí ich koncertov na BHS): Mozarteumorchester Salzburg /29.9., Collegium 1704/1.10., Veľký symfonický orchester P. I. Čajkovského/2.10. Filharmónia Artura Rubinsteina Lodž/3.10., Orchestre de Paris/6.10., Petrohradská filharmónia/10.10., Janáčkova filharmónia Ostrava/11.10., Česká filharmónia/12.10. a Lotyšský národný symfonický orchester/13.10.

Koncerty na BHS si vypočujeme pod taktovkou výnimočných dirigentských osobností. Niektorí zavítajú na Slovensko po prvý raz ako fínsky dirigent John Storgards, nemecký Thomas Hengelbrock alebo nórsky Eivind Gullberg Jensen. Iní sa vracajú do Koncertnejsiene Slovenskej filharmónie s odstupom mnohých rokov akoJurij Temirkanov, ďalší sa predstavili u nás s veľkým úspechom pred niekoľkými rokmi na BHS a počas filharmonickej sezóny, ako Vladimir Fedosejev, Pawel Przytocki, George Pehlivanian, Ilan Volkov, Andris Poga, Václav Luks a pred dvoma rokmi na BHS Semjon Byčkov.

K týmto zahraničným osobnostiam nemožno nepriradiť aj „domácich" dirigentov so Slovenskou filharmóniou Jamesa JuddaJuraja Valčuhu.

K večerom, ktoré budú mať punc neopakovateľného umeleckého zážitku bude určite patriť vystúpenie skvelej mezzosopranistky Magdalény Koženej s programomIl Giardino deiSospiri.Umelkyňa bude sprievodkyňou Záhradou nárekov v programe zostavenom z dramatických scén slávnych ženských hrdiniek ako je Armida alebo Ariadna, ale aj menej známych príbehov oddanej lásky, akým je príbeh nymfy Ero. Hudbu talianskych kantát Georga Friedricha Händela doplnia diela jeho benátskych a neapolských súčasníkov.

Na BHS nebude chýbať ani organový recitál. Po výnimočnom výkone amerického dirigenta a klaviristu  Wayna Marshalla, ktorý nadchol publikum v Slovenskejfilharmónii v januári tento rok aj po prídavku na organe, budeme mať príležitosť oceniť jeho majstrovstvo na recitáli. Privítame  umelca, ktorý svojím organovým recitálom v rámci BBC Proms dokázal vypredať Royal Albert Hall (kapacita vyše 7 000 návštevníkov).

           

K mimoriadne zaujímavým sólistom na 54. ročníku BHS budú patriť zahraniční inštrumentalisti: po prvý raz na Slovensku výnimoční klaviristi svetového renomé Yefim BronfmanIgor Levit a z mladšej generácie Ingolf Wunder, Andrei Korobeinikov, ako aj víťaz minuloročnej medzinárodnej súťaže Kráľovnej Elisabethy v Bruseli Lukáš Vondráček.

Huslisti: Renaud Capuçon, Akiko Suwanai, Baiba Skride, Sophia Jaffé;

Violončelisti:Alexander Kniazev, Nicolas Altstaedt;

Klarinetista Pablo Barragán, či hráč na kornet Frithjof Smith.

Medzi zahraničnými hosťami určite upútajú pozornosť huslista Nikita Boriso-Glebsky a klavirista Kasparas Uinskas na komornom koncerte/3.10.

Z vokálnych sólistov popri už spomínanej Magdaléne Koženej účinkujú na BHS špecialisti na interpretáciu diel R. Wagnera nemecká sopranistka Manuela Uhl, dánsky tenorista Magnus Vigilius, či na diela G. Mahlera nemecká sopranistka Christiane Karg a rakúska mezzosopranistka Elisabeth Kulman. Temperamentná Španielka Esperanza Fernández sa predstaví v Čarodejnej láske a výrazná osobnosť na anglickej vokálnej scéne, magická sopranistka Sophie Daneman naštuduje premiéru diela slovenského skladateľa Egona Kráka.

 

BHS ako konfrontácia umeleckých kvalít zahraničných a slovenských umelcov

Popri Slovenskej filharmónii hosťuje na 54. ročníku BHS Štátna filharmónia Košice so svojím šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom, s ktorou si na festivale pripomenieme 50 rokov existencie orchestra. Už tradične Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Leošom Svárovským, v podaní ktorého zaznie „takmer zabudnutá" Bratislavská omša Štefana Németha-Šamorínskeho. Komorné koncerty budú patriť súboru Quasars Ensemble, ktorý je za desať rokov svojej existencie častým festivalovým hosťom; súboru Musica aeterna, Mucha Quartet a v neposlednom rade aj prestížnemu súboru Slovenskej filharmónie – Slovenskému komornému orchestru.

 

Keďže na BHS tento rok zaznejú dve omšové diela predstavia sa aj slovenskí vokálni umelci: Eva Hornyáková, Terézia Kružliaková, Ľudovít Ludha, Gustáv Beláček/7.10. a Martina Masaryková, Michaela Šebestová, Jozef Gráf, Tomáš Šelc/5.10.

Čestné miesto pri interpretácii Wagnerovej Valkýry patrí Petrovi Mikulášovi.

Súčasťou vokálnych opusov budú české a slovenské spevácke zbory: Czech Ensemble Baroque Choir/30.9., Spevácky zbor Lúčnica/5.10. Slovenský filharmonický zbor/7.10., Pražský filharmonický zbor/12.10. a Štátny akademický spevácky zbor Capella z Petrohradu/8.10.

 

Zo slovenských inštrumentalistov bude príležitosť oceniť umenie Mariana Lapšanského.

K zaujímavým projektom bude určite patriť koncert Slovenskej tvorby pre husle a klavír, ktorým na BHS pokračujeme v poslucháčsky úspešnom cykle prezentácie tvorby  slovenských skladateľov - pre klavír (BHS 2015, 2017) a komornú tvorbu (2016).  Na tomto koncerte účinkujú huslisti Milan Paľa, Juraj TomkaJozef Horváth a klaviristi Ladislav Fančovič  a Maroš Klátik/5.10.

Tento rok si pripomíname 110. výročie narodenia dvoch významných skladateľov 20. storočia Oliviera Messiaena Eugena Suchoňa, ich diela zaznejú v podaní slovenských klaviristiekZuzany Biščákovej aJordany Palovičovej/6.10. Rapsodická suita Eugena Suchoňa, ktorú skladateľ označil za jednu zo svojich najodvážnejších skladieb, zaznie vo verzii pre dva klavíry verejne po prvý raz.

Na BHS 2018 venujeme jeden koncert tvorbe Vladimíra Godára,jednému z priekopníkov a hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej postmoderny/13.10.

Na 54.BHS zaznejú dve premiéry diel slovenských skladateľov Vladimíra Godára a Egona Kráka.

 

Zaujímavosťou programu 54. ročníka BHS je uvedenie jedného diela v podaní dvoch výnimočných klaviristov: Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op.16 zaznie v interpretácii Igora Levita s Orchestre de Paris 6. októbra a o niekoľko dní - 10. októbra si fanúšikovia čierno-bielych kláves budú mať možnosť porovnať poňatie toho istého diela, keď si za klavír sadne Yefim Bronfman a na pódiu privítame Petrohradskú filharmóniu.

BHS uvedie na jednom z festivalových večerov exkluzívneho klavírneho virtuóza - napriek mladému veku už legendárnemu Daniila Trifonova. Dovoľujeme si vás informovať, že pôvodne plánovaný recitál je zo strany interpreta možné uskutočniť  len v náhradnom termíne v stredu 27. februára 2019 (namiesto pôvodne plánovaného hosťovania umelca 8. októbra 2018). Zakúpené vstupenky platia aj na  náhradný termín. Ďakujeme vám za porozumenie.

 

    

 

 Podrobný program 54. ročníka BHS na www.filharmónia.sk  BHS 2018 / lišta vpravo

 

BHS pozývajú na 26 koncertov, ktoré sa konajú v Koncertnej sieni

Slovenskej filharmónie, Malej sále a Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.

 

Vstupenky sa predávajú v pokladnici Slovenskej filharmónie / budova Reduty

Pondelok 9.00 – 14.00 a 15.00 – 19.00

utorok – piatok 13.00 – 19.00.

Počas BHS do 19.30 a v sobotu a nedeľu hodinu pred koncertom.

 on-line www.navstevnik.sk

 

Tel.: +421 2 20 47 52 93,

e-mail: vstupenky@filharmonia.sk    www.filharmonia.sk

 << späť
Linky