Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné smerovanie

02.10.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné smerovanieMilovníci orientálnej literatúry si začiatkom októbra prídu na svoje v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V rámci prednáškového cyklu Orient známy a neznámy je pre verejnosť pripravená prednáška s názvom Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné smerovanie, ktorá priblíži posledné dve storočia egyptskej bibliografie. Odborný výklad prednesie Katarína Bešková z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. V Seminárnej sále UKB sa bude konať v stredu 3. októbra o 17,30 hod.

 

Posledné dve storočia boli pre egyptskú literatúru obdobím intenzívnych zmien. Súviseli nielen s búrlivým politickým a sociálno-ekonomickým vývojom v krajine, ale tiež s vplyvom západných, predovšetkým európskych literárnych smerov a žánrov.

Pred nástupom moderny boli v egyptskom prostredí žánre ako román, novela či poviedka úplne neznáme. Objavili sa až ako dôsledok intenzívnych kontaktov s Európou koncom 18. a začiatkom 19. storočia, obzvlášť za vlády egyptského miestodržiteľa Muhammada Alího (1805-1848). Toto obdobie sa vyznačuje procesom modernizácie v početných sférach egyptského hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života a nazýva sa tiež obdobím kultúrneho obrodenia alebo tzv. nahda.

Popri zakladaní škôl, tlačiarní a knižníc a vzniku prvých periodík sa kládol dôraz na preklad z cudzích jazykov a objavili sa tiež prvé egyptské poviedky a romány.

Egyptských spisovateľov v tomto období do veľkej miery ovplyvňovali viaceré faktory. Do svojich diel premietli napríklad komplikovaný vzťah egyptskej spoločnosti k západnému svetu, ktorý Egypťania na jednej strane obdivovali pre technologický pokrok, na druhej strane však kriticky vnímali „západné" hodnoty a spôsob života ako aj koloniálne snahy. V egyptskej literatúre z tohto obdobia cítiť aj silné hľadanie vlastnej identity. Mnohé z týchto znakov v tej či onej podobe v literatúre pretrvávajú dodnes.

Spočiatku si medzi egyptskými spisovateľmi získal obľubu hlavne realizmus, avšak vplyvom prísnej cenzúry, sklamania z politického vývoja v krajine a neskôr tiež zdrvujúcej porážky v tzv. Šesťdňovej vojne v roku 1967, badať v  dielach príklon k experimentom, modernistickým technikám a neskôr i literárnej postmoderne.

V súčasnosti si získavajú čoraz väčšiu popularitu aj žánre ako thriller či dystópia, veľmi časté je však stieranie hraníc medzi jednotlivými žánrami ako aj využívanie intertextuality.

Cieľom prednášky Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné smerovanie je stručne načrtnúť vývoj, charakter a osobitosti egyptskej prózy s dôrazom na niekoľkých najvýznamnejších moderných a súčasných spisovateľov a na ich tvorbu.

 

Prednáška Osobitosti modernej egyptskej literatúry a jej súčasné smerovanieje súčasťou cyklu Orient známy a neznámy, ktorý v Univerzitnej knižnici v Bratislave organizujeSlovenská orientalistická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Informačné a dokumentárne stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Cieľom prednáškového cyklu je popularizácia najnovších  výsledkov  vedeckého výskumu v oblasti histórie, etnografie, filológie, filozofie a umenia národov a krajín Afriky, Ázie a Oceánie s dôrazom na regióny Ďalekého a Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie, severnej a subsaharskej Afriky. Výskum pokrýva historické obdobie od najstarších starovekých civilizácií Orientu až po súčasnosť.

 

Vstup na prednášku je voľný.

Záujemcovia sa do Seminárnej sály UKB dostanú z Klariskej ulice 5.

 

 << späť
Linky