Stretnutie, ktoré padlo na úrodnú pôdu

09.10.2018 MK SR
Stretnutie, ktoré padlo na úrodnú pôduMinisterka kultúry SR Ľubica Laššáková prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR. Veľvyslanec Japonska v SR p. Jun SHIMMI požiadal ministerku kultúry SR Ľubicu Laššákovú o podporu intenzívnejšej bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Japonskom v súvislosti s nadchádzajúcim 100. výročím nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Československom, ktoré si budeme pripomínať v r. 2020.

 

Predmetom diskusie s ministerkou kultúry SR boli konkrétne návrhy podujatí v oblasti kultúry, ktoré by spoločne oslavovali v r. 2020 Slovenská republika a Japonsko. Ministerka kultúry SR reflektovala pozitívne na kooperáciu, pričom upriamila pozornosť na podujatia, ktoré si pripomíname v r. 2018 v kontexte výnimočných výročí pripadajúcich na tento rok.

 

V súvislosti s r. 2020 poukázala na možnosť obohatenia programu spolupráce medzi SR a Japonskom o podujatia organizované Ministerstvom kultúry SR a jeho organizáciami pri príležitosti Roku M. R. Štefánika v r. 2019 a v neposlednom rade ocenila výnimočnosť vzťahov, ktoré panujú medzi SR a Japonskom, najmä v oblasti hudobného umenia.

 S radosťou a spokojnosťou prijala informáciu veľvyslanca Japonska v SR o výbornej reputácii slovenského umenia a slovenskej kultúry v krajine vychádzajúceho slnka.

 << späť
Linky