Česko-slovenský knihovnícky seminár CASLIN 2018 na tému súčasnej aj budúcej role knižníc v modernej spoločnosti

10.10.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Česko-slovenský knihovnícky seminár CASLIN 2018   na tému súčasnej aj budúcej role knižníc v modernej spoločnosti23. ročník medzinárodného seminára CASLIN (Česká a slovenská knihovní informační síť) sa koná vo Vrátnej doline v hoteli Boboty v termíne od 7. do 11. októbra 2018. Ústrednou témou seminára sú „Knižnice a spoločnosť“. Skúma ich rozvoj a uplatnenie nielen v súčasnej, ale aj nadchádzajúcej spoločnosti, ktorej vývoj podlieha mnohým vplyvom – knižnice by však mali byť vždy schopné reagovať na všetky spoločenské potreby. Medzinárodný seminár CASLIN 2018 organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Seminár slávnostne otvorila generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová. Jedným z najvýznamnejších účastníkov je PhDr. Martin Kocanda, generálny riaditeľ Národní knihovny ČR v Prahe.

 

Seminár CASLIN už 23 rokov úzko spája riaditeľov knižníc a knihovníkov zo Slovenskej aj Českej republiky, ktorí sa počas neho pravidelne venujú strategickému plánovaniu a predvídaniu smerovania knižníc všetkých typov v rôznych scenároch vývoja spoločnosti v najbližších rokoch. Účastníci medzinárodného seminára počas niekoľkých dní v pracovných skupinách hľadajú odpovede na otázky spojené s ústrednou témou „Knižnice a spoločnosť" a so súvisiacimi otázkami:

·         Aká má byť ďalšia cesta knižníc, aby ich spoločnosť vnímala ako dôležitú a nevyhnutnú súčasť dnešného sveta?

·         Akú stratégiu majú knižnice zvoliť, aby boli vnímané ako potrebné spoločenské inštitúcie nielen  z hľadiska archivácie kultúrneho dedičstva?

·         Majú sa knižnice stať vzdelávacou inštitúciou?

·         Patrí medzi nové úlohy knižníc „nestranné“ uvádzanie vecí na pravú mieru?

 

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová sa v svojom úvodnom príhovore vyjadrila, že: „CASLIN je už 23. rokov jedinečnou platformou stretávania a tímového strategického plánovania významných zástupcov českého a slovenského knihovníctva, ktoré je dôkazom, že spoluprácu našich profesionálov neobmedzujú hranice medzi našimi štátmi. Je mimoriadne dôležité, že českí a slovenskí knihovnícki lídri venujú pozornosť otázkam rozvoja a uplatnenia knižníc nielen v súčasnej, ale aj nadchádzajúcej spoločnosti, ktorej vývoj podlieha mnohým vplyvom – knižnice by však mali byť vždy schopné reagovať na všetky spoločenské potreby."

Medzi účastníkmi tohtoročného seminára sú knihovníci z viac ako dvadsiatich slovenských a českých knižníc, medzi nimi zástupcovia významných knižníc: Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Mestská knižnica v Bratislave, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Miestna knižnica Petržalka, ale aj Národní knihovna ČR, Městská knihovna v  Prahe a Národní technická knihovna. Jedným z najvýznamnejších účastníkov je PhDr. Martin Kocanda, generálny riaditeľ Národní knihovny ČR v Prahe. ,,Mezinárodní seminář CASLIN je skvělou příležitostí k tomu, aby se knihovníci z Česka a Slovenska společně zamýšleli nad možnostmi budoucího rozvoje knihoven. Mně osobně velmi pomáhá, že v rámci pracovních skupin můžeme diskutovat o věcech, které přesahují běžné provozní problémy knihoven,” zhodnotil Martin Kocanda.

Na konferenciu sa prihlásili aj záujemcovia knižníc z akademického prostredia: Knihovny Akademie věd ČR, Žilinskej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Masarykovej univerzity aj Slezskej univerzity v Opave. Na seminári sa aktívne zúčastňujú aj zástupcovia významných komerčných firiem ExLibris, EBSCO, Cosmotron a Albertina Icome Bratislava.

Podujatie organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Partnerom konferencie je Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Oficiálna webová stránka CASLIN 2018: https://caslin2018.ulib.sk/

Fotogaléria: (autori fotografií: Michal Kalnický, Roman Herda)

https://www.ulib.sk/sk/podujatia/fotogaleria-videoprezentacie/fotogaleria/caslin-2018/
 << späť
Linky