Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn ide do finále: otvárame výstavu a pripravujeme slávnostné vyhlásenie výsledkov

12.10.2018 Slovenské centrum dizajnu
Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn ide do finále: otvárame výstavu a pripravujeme slávnostné vyhlásenie výsledkovBratislava 8. 10. 2018: Finále 15. ročníka Národnej ceny za dizajn – Komunikačný dizajn sa blíži. Výstava prác finalistov bude otvorená 8. októbra na Fakulte architektúry STU a o niekoľko dní neskôr, 12. októbra, budú v Novej Cvernovke vyhlásené mená autorov ocenených diel.

 

 

Národná cena za dizajn je najvyšším ocenením v oblasti dizajnu, ktoré spoločne vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roka 2015 sa striedavo hodnotí a prezentuje produktový a komunikačný dizajn. Rok 2018 a 15. ročník súťaže patrí komunikačnému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované počas rokov 2016 a 2017.

Rekapitulácia 15. ročníka Národnej ceny za dizajn2018 – Komunikačný dizajn

Do Národnej ceny za dizajn bolo možné prihlasovať práce v 3 kategóriách – Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou. Prihlasovanie sa konalo do 25. apríla a prihlásené práce v 2 kolách v priebehu mája a júna hodnotila odborná medzinárodná porota v zostave Eva Kašáková (SK), Juraj Blaško (SK), Ayşegül İzer (TR), Kathrin Pokorny-Nagel (A), Marek Pistora (CZ) a Sven Lindhorst-Emme (DE). Výsledkom hodnotenia je výber prác, ktoré postúpili na výstavu, voľba ocenených v jednotlivých kategóriách, udelenie špeciálnej Ceny poroty a Ceny za kultúrny prínos v oblasti dizajnu.

Niekoľko štatistík z tohto ročníka:

Spolu sa do 15. ročníka NCD 2018 – Komunikačný dizajn prihlásilo 252 prác.

Do 2. kola postúpilo 160 prác.

Na výstavu bolo vybratých 87 prác.

 

Predsedníčka poroty a zároveň kurátorka výstavy finalistov a dizajnérka Eva Kašáková približuje rozhodovanie poroty: „Porota, zložená zo zástupcov šiestich európskych krajín, sa zhodla v posudzovaní funkčnosti, kvality spracovania, aktuálnosti či inovatívnosti zvoleného vizuálneho jazyka a pochopiteľnosti u konečného používateľa. Viac ráz sme uvažovali o tom, či vybrať prácu, ktorej idea bola podľa nás skutočne prínosná – napríklad pre svoj sociálny rozmer, no videli sme nedostatky v spracovaní, či v technickom riešení. Prevážil názor, že práce, ktoré budú reprezentovať výber poroty na výstave, musia byť excelentné zo všetkých stránok a nemôžeme byť zhovievavejší k niektorým projektom pre ich ušľachtilý zámer."

Výstava prác finalistov

Odborná aj laická verejnosť bude môcť vidieť 15. ročník, rozhodnutia poroty a jej výber prác od 9. októbra do 25. novembra 2018 na výstave prác finalistov súťaže Národná cena za dizajn 2018, na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Výstava si zobrala za cieľ predstaviť verejnosti detaily tvorby grafických dizajnérov. „Návštevníkom chceme v skratke a prostredníctvom vybraných pojmov z praxe predviesť množstvo rozhodnutí, ktoré musí dizajnér urobiť pri svojej každodennej práci," vysvetľuje zámery kurátorka Eva Kašáková. 

Výstava sa bude konať v priestoroch Fakulty architektúry STU na dvoch rôznych miestach. Prvá časť – uvítacia, ideová – bude vo foyer budovy, druhá časť – v priestoroch bývalej kotolne upravených na výstavné priestory – bude mať podobu klasickej prehliadky prác finalistov. O priestorové riešenie výstavy sa postarala dvojica dizajnérov Matúš Lelovský a Peter Liška.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a sprievodné podujatia

Najdôležitejším momentom Národnej ceny za dizajn je galavečer spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov. Bude sa konať niekoľko dní po otvorení výstavy, v piatok 12. októbra o 19.00 v priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej ulici v Bratislave. Verejnosť sa dozvie mená víťazov v jednotlivých kategóriách a zároveň meno osobnosti, ktorá získa Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu.

Večernému odovzdávaniu bude aj tento rok predchádzať podujatie In The Midl Forum – témou už 6. ročníka poldňovej konferencie je spolupráca medzi klientom a dizajnérom. Medzi pozvaných hostí a speakrov budú patriť napríklad dizajnéri Martin Bajaník alebo Michaela Chmeličková.

Sprievodný program k NCD 2018 – KD prinesie reflexiu niektorých otázok dizajnérskej praxe aj aktivity pre širšiu verejnosť. V rámci odbornej časti programu pripravujeme podujatia na témy spolupráce architektov a grafických dizajnérov (dizajn výstav, orientačné systémy budov a pod.) alebo verejných súťaží, ktoré ešte stále nie sú dobre zabehnutou samozrejmosťou. Program dopĺňajú – okrem iného – komentované prehliadky výstavy NCD2018 – KD s kurátorkou Evou Kašákovou, ktoré sa budú konať mesiac po sebe, 25. októbra a v posledný deň trvania výstavy, 25. novembra. Podrobný program nájdu návštevníci vždy na sociálnych sieťach a webe Slovenského centra dizajnu.

Prehľad prác NCD 2018 – KD aj online pre medzinárodné publikum

Novinkou 15. ročníka NCD je sprievodný web – na blogovej stránke www.ncd2018.tumblr.com sme zverejnili prehľad všetkých prác, ktoré postúpili na výstavu. Stránka obsahuje krátke popisy v slovenskom aj anglickom jazyku a fotografie prác všetkých  vystavujúcich. „Stránka prináša obrazovú a textovú správu o slovenskom dizajne a veríme, že prispeje k zvyšovaniu povedomia o dizajnéroch, ich prácach a tiež o klientoch, ktorí vidia zmysel v kvalitnom dizajne," hovorí koordinátorka NCD Soňa Trubíniová. 

Vizuálna podoba 15. ročníka 

Autormi vizuálnej identity 15. ročníka NCD sú Samuel Čarnoký a Matej Vojtuš. Autori o vizuálnej identite: „Návrh vizuálneho štýlu NCD18 – KD vykročil z konformnej zóny a prostredníctvom nekonvenčného prístupu odzrkadľuje stav súčasného grafického dizajnu. Prívlastky, ktoré sa spájajú so sviežimi riešeniami a súčasným dizajnom sú mnohé. Vnímame ich ako prekračovania zaužívaných hraníc a limitov, zmenu dvojdimenzionálneho uvažovania a hľadania hlbšieho priestoru, ako aj neustále viac dynamiky. Koncepciu návrhu identity NCD18 – KD, tvorí kombinácia niekoľkých kľúčových vizuálnych prvkov: modulárna typografia, digitálny farebný priestor, emócie vizualizované prostredníctvom abstraktných foriem a dynamický obsah."

Okrem komunikačnej kampane spolupracovali na riešení výstavy k NCD a sú autormi vizuálnej podoby katalógu, ktorý je dostupný priamo na výstave aj v Galérii dizajnu Satelit na Kollárovom námestí v Bratislave.

Zhodnotenie 15. ročníka

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková hodnotí doterajší priebeh súťaže: „Som spokojná, že trvá záujem o národnú cenu, diela do súťaže prihlasujú aj dizajnéri aj klienti, takže je zrejmé, že súťaž má pre nich hodnotu. Pokračujeme tak v snahách Slovenského centra dizajnu čo najviac zviditeľniť výsledky práce dizajnérov verejnosti. Hoci sa s nimi stretávame každý deň, odborná práca, ktorá je za vznikom každého loga, knihy, orientačného systému, série kultúrnych plagátov býva často vnímaná, len ak je s ňou spojená nejaká kauza. Chceme však ukázať, aká dôležitá je kvalitná práca v oblasti komunikačného dizajnu a veríme, že cena takéhoto rozsahu je na to vynikajúcim nástrojom. Rátame dni do vyhlásenia výsledkov súťaže a dúfame, že výstava a iné aktivity NCD pritiahnu množstvo návštevníkov."

 

Sprievodné podujatia k NCD 2018 – KD

 

Výstava prác finalistov Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

9. 10. – 25. 11. 2018

Fakulta architektúry STU, Bratislava, Námestie slobody 19

Otvorené streda – nedeľa 13.00 – 18.00, utorok 10.00 – 18.00

Výstava finalistov súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2018 si zobrala za cieľ predstaviť verejnosti detaily tvorby grafických dizajnérov. Čo je to layout? Lacetka? Čo to znamená vybrať papier? Ako môže písmo ovplyvniť celý projekt? Návštevníkom chceme v skratke a prostredníctvom vybraných pojmov z praxe predviesť množstvo rozhodnutí, ktoré musí dizajnér urobiť pri svojej každodennej práci. Výstava bude prebiehať v priestoroch Fakulty architektúry na dvoch rôznych miestach. Prvá časť – uvítacia, ideová – bude vo foyer budovy, druhá časť – v priestoroch bývalej kotolne – bude mať podobu klasickej prehliadky prác finalistov.

Výstava predstaví 87 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou a špeciálnou cenou poroty. Počas jej trvania sa budú konať komentované prehliadky výstavy, programy pre rodiny s deťmi aj rôzne odborné podujatia.

Kurátorka: Eva Kašáková

Architekti výstavy: Peter Liška, Matúš Lelovský

www.ncd2018.tumblr.com

 

In the Midl Design Forum*

konferencia

12. 10. 2018

13.00 – 17.00, Ateliér Svetlík, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Šiesty ročník edukatívneho a networkingového podujatia In the Midl Forum je tematicky zameraný na spoluprácu grafických dizajnérov a klientov.

Organizátor: In the Midl Forum

Prezentujúci: Michal Slovák a Lyra Chocolate, Miša Chmeličková a Curaprox, Martin Bajaník a YEME, a ďalší

 

Galavečer NCD 2018

12. 10. 2018

19.00, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny za dizajn 2018 – komunikačný dizajn.

Moderátor: Tomáš Hudák

Réžia: Martin Hasák

 

Diskurz dizajnu: Grafický dizajnér autorom?

diskusia

18.10.2018

18.00, Galéria Medium VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu absolventov Katedry vizuálnej komunikácie. Z akého dôvodu sa vyvinula preferencia kultúrnej a estetickej hodnoty výstupu nad hodnotou komerčnou a komunikačnou?

Koncepcia: Anka Ulahelová

Moderátor: Braňo Matis

Hostia: Ján Šicko, Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Martin Bajaník

 

Dizajnéri architektom

blok prednášok

24. 10. 2018

14.00, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Tematický prednáškový blok o spolupráci grafických dizajnérov s architektmi – od dizajnu výstav, cez orientačné systémy v budovách a verejných priestoroch až po knihy, katalógy, časopisy a ročenky architektúry.

Koncepcia: Eva Kašáková

Prednášajúci: Petr Babák / Laboratoř.cz, Lubica Segečová, Peter Liška a Matúš Lelovský

 

Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2018

25. 10. 2018

17.30, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorkou Evou Kašákovou  a prizvanými vystavujúcimi autormi.

 

Marek Cina: Papierová maskovačka*

workshop pre deti a ich starých rodičov

28. 10. 2018 (nedeľa)

16.00, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Medzigeneračný workshop papierových masiek bude zameraný na skladanie masiek v princípoch a návodoch, ktoré zostavil výtvarník Marek Cina. Príďte si vyrobiť vlastnú masku.

Autor: Marek Cina

 

Kedy bude mať štát dobrý dizajn?

panelová diskusia

7. 11. 2018 (streda)

17.30, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Panelová diskusia na tému verejného obstarávania grafického dizajnu, o jeho problémoch a hľadaní možných riešení, za účasti dizajnérov a obstarávateľov.

Koncepcia: Únia grafických dizajnérov Slovenska

Moderátor: Patrik Garaj

 

Jan Rajlich a Jiří Rathouský v zbierkach Moravskej galérie v Brne

prednáška

13. 11. 2018 (utorok)

18.00, Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Kurátorka grafického dizajnu Moravskej galérie v Brne Marta Sylvestrová predstaví vo svojej prednáške obsah a význam najnovších akvizícií zbierky grafického dizajnu MG, získaných z dvoch pozostalostí významných  osobností českého grafického dizajnu Jana Rajlicha a Jiří Rathouského.

Prednáška sa koná pri príležitosti prezentácie časopisu Designum 3/2018.

Prednášajúca: Marta Sylvestrová

 

Písmo pre školy

panelová diskusia

14. 11. 2018

17.30 FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Súčasné písané písmo, ktoré sa používa na školách, má mnoho nevýhod pre žiakov, učiteľov a grafických dizajnérov. Chceme preto spoločne hľadať riešenie v podobe nového spojitého, písaného písma.

Koncepcia: Martina Rozinajová

Moderátor: Tomáš Hujdič alias pán Mrkvička

 

Marek Cina: Papierová maskovačka*

workshop pre širokú verejnosť

21. 11. 2018

17.00, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Workshop papierových masiek pre širokú verejnosť bude zameraný na skladanie masiek v princípoch a návodoch, ktoré zostavil výtvarník Marek Cina. Príďte si vyrobiť vlastnú masku.

Autor: Marek Cina

 

Finisáž výstavy

komentovaná prehliadka výstavy a vyhlásenie Ceny verejnosti a Ceny detského návštevníka

25. 11. 2018

17.30, FA STU,Námestie slobody 19, Bratislava

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorkou Evou Kašákovou  a prizvanými vystavujúcimi autormi a vyhlásenie posledných dvoch cien – verejnosti a detského návštevníka.

 

Na všetky podujatia je vstup voľný.

Na podujatia označené * je potrebné sa registrovať.

Kontakt a registrácie: Helena Cibulková, +421 918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk

 

 << späť
Linky