Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

16.10.2018 MK SR
Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúruNa pôde Ministerstva kultúry SR sa uskutočnilo rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková ako predsedníčka okrem iného otvorila diskusiu k návrhu zamerania a postupov pri tvorbe dokumentu “Stratégia miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030" a k návrhu na vyhlásenie roka 2020 za "Rok slovenského divadla".

 

 

Hlavným bodom rokovania bola prezentácia návrhu zamerania a postupov pri tvorbe dokumentu “Stratégia miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030". Víziou pre rozvoj regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín je, aby do roka 2030 bola kultúra živou súčasťou regiónov, sicoekonomického rozvoja a aby sa zachovali a rozvíjali hodnoty a kultúrna identita Slovenska a jeho regiónov v rámci Európskej únie.

Členovia rady na svojom riadnom rokovaní popri procesných veciach prerokovali a schválili Návrh roka 2016/2020 za rok M. R. Štefánika a rok 2020 za rok Slovenského divadla.

Členovia rady do dvoch pracovných týždňov môžu zasielať k prezentovanému materiálu návrhy na zmeny, doplnenie a úpravy. Uvedený materiál bude následne zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a bude predmetom rokovania aj následných zasadnutí rady.

Zápis a materiály rokovania budú následne zverejnené na webovom sídle Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.

Ďalšie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru je naplánované na prvý kvartál roku 2019.

 << späť
Linky