Univerzitná knižnica v Bratislave hostí medzinárodnú konferenciu Informačné interakcie 2018

23.10.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave hostí medzinárodnú konferenciu Informačné interakcie 2018V utorok 23. októbra sa v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave stretnú odborníci z oblasti informačnej vedy na 6. ročníku medzinárodnej konferencie Informačné interakcie 2018. Podujatie organizuje Katedra knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Univerzitná knižnica v Bratislave. Celodenná konferencia bude v anglickom jazyku.

 

Informačné interakcie 2018 sú medzinárodnou konferenciou zameranou na diskusiu o otázkach informačnej vedy a praxe, s dôrazom na digitálne prostredie a manažment vedeckých dát. Snahou je prepojiť  teóriu, metodológiu a prax v oblasti práce s informáciami. Súčasťou seminára je aj doktorandský seminár doktorandov v informačnej vede zo SR a ČR.

Témy, ktoré budú tento rok dominovať  sú informačné prostredie, manažment vedeckých dát, informačné správanie vedcov, informačné preťaženie, kolaboratívne prostredia, manažment znalostí, spolupráca knižníc a vydavateľstiev, informačná gramotnosť. O skúsenosti a poznatky z týchto oblastí sa podelia odborníci z 5 krajín – Slovenska, Česka, Maďarska, Ukrajiny a Kuby. Súčasťou je aj prezentácie novej publikácie o informačnom prostredí a vedeckej komunikácii.

,,Informačné interakcie majú tradíciu od roku 2013, vyvinuli sa z metodologického seminára pre doktorandov v oblasti informačnej vedy do medzinárodnej konferencie. Konferencia je určená pre odborníkov z oblasti informačnej vedy a príbuzných odborov, študentov, doktorandov aj pracovníkov knižníc a informačných inštitúcií," vysvetlila Jela Steinerová, vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá je garantkou konferencie a predsedníčkou jej programového výboru.

Konferencia sa koná v rámci riešenia výskumnej úlohy HIBER – Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí. Cieľom sú prezentácie výsledkov výskumu, ale aj výskumných zámerov a  projektov doktorandov a  diskusia k metodologickým problémom informačnej vedy a praxe informačných služieb a digitálnych knižníc.

Spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá pre účastníkov konferencie organizuje aj exkurziu v priestoroch knižnice.

Medzinárodná konferencia je určená najmä pre odbornú verejnosť – výskumných pracovníkov, doktorandov, informatikov či manažérov knižníc a informačných inštitúcií.

Vstup je pre registrovaných účastníkov. Registrácia je možná na webovej stránke podujatia: http://informationinteractions.weebly.com/.

Miesto konania je Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, vstup z Ventúrskej 11.

 

 

 << späť
Linky