Významný posun pri obnove Krásnej Hôrky

24.10.2018 MK SR
Významný posun pri obnove Krásnej HôrkySlovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita v Bratislave dnes podpísali zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu hradu Krásna Hôrka. Ide o významný posun v príprave obnovy tejto dôležitej historickej pamiatky. „Spolupráca na tomto unikátnom projekte bude obrovským prínosom pre obe inštitúcie. Stanovili sme si ambiciózny cieľ – naštartovať obnovu Krásnej Hôrky a verím, že s našim novým partnerom sa nám to podarí už budúci rok," povedala ministerka Ľubica Laššáková.

 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia ako aj odborné konzultácie v oblasti obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. „V čase môjho nástupu do funkcie bola príprava obnovy fakticky na bode nula. Som rada, že dnes môžeme týmto konkrétnym krokom ukázať, že to s obnovou tohto klenotu našej histórie myslíme vážne," povedala ministerka Ľubica Laššáková.

 

Podpis zmluvy je výsledkom niekoľkých mesiacov rokovaní a bude znamenať zapojenie rešpektovanej verejnej inštitúcie do procesu prípravy obnovy hradu Krásna Hôrka. Ide o jedinečnú kultúrna pamiatku, ktorá vyžaduje odborný prístup k rekonštrukcii, čo znamená nielen odstránenie následkov požiaru z roku 2012 ale v prvom rade odstránenie nevhodných zásahov realizovaných v rokoch 1956-1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky.    

Práce na strane Stavebnej fakulty STU v Bratislave budú prebiehať pod vedením odborného garanta prof. Ing. Antona Puškára, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb. Do procesu budú zapojení odborní pracovníci fakulty ako aj študenti doktorandského stupňa štúdia ako špecialisti vo svojich odboroch.

 << späť
Linky