Matica slovenská odhalí bustu Matúša Dulu v Martine k stému výročiu Deklarácie slovenského národa

29.10.2018 Matica slovenská
Matica slovenská odhalí bustu Matúša Dulu v Martine k stému výročiu Deklarácie slovenského národaPolitik, ktorý v rozhodujúcich momentoch prvej svetovej vojny stál na čele Slovenskej národnej rady, bude mať čestné miesto pred budovou Matice slovenskej v Martine. Matúšovi Dulovi odhalí národno-kultúrna ustanovizeň bustu 30. októbra v Martine pri príležitosti osláv storočnice prijatia Deklarácie slovenského národa a vzniku prvej Československej republiky.

 

Bustu slovenského štátnika slávnostne odhalia pred druhou matičnou budovou o 14.00 hod. vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR. „Bol to práve Matúš Dula, kto v máji roku 1918 zvolal do Martina slovenských politikov, kde schválili uznesenie o sebaurčovacom práve Slovákov a vytvorení spoločného štátu s Čechmi. Aj vďaka nemu bola 30. októbra 1918 Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia slovenského národa, ktorú si čoskoro pripomenieme presne sto rokov od jej podpísania. Matúš Dula bol zároveň zvolený za predsedu SNR, preto ako dôležitá osobnosť nesmie byť opomínaný pri tak dôležitých výročiach, ako je sto rokov od prijatia Martinskej deklarácie a vzniku medzivojnového Československa," vysvetlil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Podujatie bude sprevádzané kultúrnym programom. Pripravená je čestná stráž v dobových kostýmoch česko-slovenských legionárov s vlajkami a divadelná scénka „Matúš Dula – neoblomný národovec" v podaní členov Mladej Matice. Vystúpi aj študentský spevácky zbor Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

Odhalenie busty Matúša Dulu v Parku sv. Cyrila a sv. Metoda má aj inú symboliku. Po oživotvorení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal jej spolupredsedom. Bol tiež jedným z iniciátorom postavenia druhej matičnej budovy v Martine v rokoch 1924 – 1926. „Celoživotné dielo Matúša Dulu sa Matice slovenskej bytostne týka. Veď jeho cesta ako národne orientovaného politika sa začala na zakladajúcom valnom zhromaždení ustanovizne v roku 1863. Neskôr ako inšpektor sučianskej evanjelickej cirkvi bojoval proti zatvoreniu Matice slovenskej uhorským režimom. Som presvedčený o tom, že Matúš Dula je pre slovenský národ veľkou inšpiráciou a príkladom hodným nasledovania," dodal predseda Matice.

 << späť
Linky