Slovensko rozšíri spoluprácu s Kubou v oblasti kultúry

09.11.2018 MK SR
Slovensko rozšíri spoluprácu s Kubou v oblasti kultúryKultúrne väzby Slovenska a Kuby dostanú nový impulz. Spoluprácu v oblasti kultúry a umenia má rozšíriť nový medzivládny program spolupráce, na ktorom sa v Havane dohodli ministri kultúry oboch krajín.

 

 

Slovenská ministerka kultúry Ľubica Laššáková a jej kubánsky náprotivok Alpidio Alonso Grau podpísali dňa 8. 11. 2018 v Havane, hlavnom meste, zmluvu o bilaterálnom programe spolupráce v kultúre. „Partnerstvo medzi krajinami na kultúrnej scéne má dlhoročnú tradíciu. Zmluva tento vzájomný vzťah upevňuje a pevne verím, že výsledky, ktoré z nej vyplynú, budú obohatením pre obidve strany,” uviedla ministerka.

Kooperáciu oceňuje aj kubánsky partner. „Cieľom Ministerstva kultúry Kubánskej republiky je demokratizácia kultúry a pozitívny prístup občanov k všetkému, čo ku kultúre patrí. Chceme ukázať svetu a zviditeľniť, čo spravila revolúcia s kultúrou. Bilaterálna spolupráca s Ministerstvom kultúry SR je jedným z krokov k stanoveným ambíciám, dodal Alpidio Grau.

Obe signatárske krajiny sa v dokumente zaviazali, že sa budú usilovať o posilnenie spolupráce v oblasti divadelného umenia a tanca, hudby, tradičnej ľudovej kultúry, ako aj literatúry. Program sa viaže aj na oblasť filmovej tvorby či autorského práva.

Nová dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom kultúry Kubánskej republiky platí štyri roky s možnosťou jej ďalšieho predĺženia.

Podpis zmluvy sa uskutočnil počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie na Kube. V rámci nej ministerka Ľubica Ľaššáková otvorila prehliadku Dni Slovenského filmu na Kube, ktorá tamojšiemu publiku predstavila súčasnú slovenskú kinematografiu.

 << späť
Linky