Slovenský filmový ústav si 55. výročie svojho vzniku pripomína špeciálnym vydaním Film.sk

16.11.2018 SFÚ
Slovenský filmový ústav si 55. výročie svojho vzniku pripomína špeciálnym vydaním Film.skSlovenský filmový ústav (SFÚ) oslávil v apríli 55. výročie svojho vzniku. Počas celého roka sa k nemu vracia rôznymi aktivitami, jednou z nich je aj aktuálne vydanie špeciálneho čísla mesačníka Film.sk, venovaného činnosti a aktivitám SFÚ za posledných päť rokov. Číslo sa tiež vracia k významným historickým medzníkom inštitúcie a slovami osobností z filmového prostredia reflektuje jej význam v kontexte dejín slovenskej kinematografie.

 

Špeciálne vydanie otvára úvodník od režiséra Martina Šulíka, prezidenta Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v období od septembra 2016 do septembra 2018. V nadväznosti na zničenie materiálnej základne slovenskej kinematografie politikmi a kapitalistami v 90. rokoch minulého storočia, ktorú reprezentovala Koliba, zdôrazňuje dôležitosť SFÚ, ktorý pre filmových nadšencov a roztratených tvorcov už 55 rokov udržiava vedomie kontinuity ako jediná integrujúca inštitúcia. Vznik SFÚ a dôležité momenty od jeho vzniku až po dnes potom pripomína rubrika Z histórie SFÚ.

 

Za posledných päť rokov od svojej polstoročnice prešiel SFÚ dynamickým vývojom. Vybudovalo sa moderné digitalizačné pracovisko, etablovalo sa repertoárové Kino Lumière, vyšli rozsiahle Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 i prvé blu-ray nosiče so slovenskými filmami doma aj v zahraničí. O najvýznamnejších udalostiach hovorí v ústrednom rozhovore čísla generálny riaditeľ inštitúcie Peter Dubecký. Dve základné organizačné jednotky SFÚ Národný filmový archív (NFA) a Národné kinematografické centrum (NKC) predstavujú v rozhovoroch ich riaditelia. O činnosti, koncepcii a práci filmového archívu, projektoch NFA aj zaujímavostiach z archívnych zbierok hovorí Marián Hausner, riaditeľ NFA. Aktivity a priority NKC, ktoré smerujú najmä k prezentácii a propagácii slovenských filmov doma i v zahraničí, predstavuje jeho riaditeľ Rastislav Steranka.

 

Špeciálne vydanie približuje aj viaceré dlhodobé projekty inštitúcie. Jedným z nich je Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, nevyhnutný pre jeho uchovávanie. Ďalším je projekt Digitálna audiovízia, vďaka ktorému vzniklo digitalizačné pracovisko a v súčasnosti sa v ňom realizuje digitalizácia a digitálne reštaurovanie kinematografických diel. Čitatelia sa viac dozvedia aj o Kine Lumière, predajni Klapka.sk či edičnom oddelení SFÚ, ktorého novodobá história s novou koncepciou sa začala písať v roku 1999 a dnes sú jej výsledkom mnohé publikácie, DVD a blu-ray nosiče. V krátkosti sa číslo venuje aj koprodukčným projektom inštitúcie, archívnym filmom na zahraničných digitálnych nosičoch, predstavuje Oddelenie vedy a výskumu SFÚ, kanceláriu Creative Europe Desk Slovensko aj kinematografický fond Rady Európy Eurimages, ktorého servisným pracoviskom je práve SFÚ.

 

V rubrike Osobnosti o SFÚ reflektujú Slovenský filmový ústav v historickom kontexte viaceré filmárske osobnosti. Na otázky, v čom vidia jeho prínos a aké majú na ústav väzby, odpovedajú filmový publicista a historik Richard Blech, filmový publicista a kritik Pavel Branko, režisér a scenárista Eduard Grečner, režisér a scenárista Dušan Hanák, režisér a scenárista Juraj Lehotský, režisér, scenárista a predseda Rady Audiovizuálneho fondu Miloslav Luther, dramaturg, scenárista, prekladateľ a básnik Albert Marenčin, filmový kritik, publicista a riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák, scenáristka a dramaturgička Zuzana Gindl-Tatárová, režisér a scenárista Dušan Trančík, dramaturg a publicista Rudolf Urc a filmový historik a publicista Štefan Vraštiak. Číslo uzatvára svojím príspevkom Michal Bregant, generálny riaditeľ Národného filmového archívu Praha, ktorý sprostredkúva názor na SFÚ v rubrike Pohľad zvonka.

 

 

Špeciálne vydanie mesačníka Film.sk k 55. výročiu Slovenského filmového ústavu vyšlo ako súčasť novembrového vydania Film.sk 11/2018. V predaji je od 9. novembra 2018 za 2,50 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk a v Kine Lumière. V elektronickej podobe bude zverejnené na internetovej stránke časopisu www.filmsk.sk.

Viac na:

http://www.filmsk.sk/

https://sk-sk.facebook.com/mesacnikfilmsk

 << späť
Linky