Ministerka kultúry sa zúčastnila Medzinárodného kultúrneho fóra v Petrohrade

16.11.2018 MK SR
Ministerka kultúry sa zúčastnila Medzinárodného kultúrneho fóra v PetrohradeSúčasťou podujatia bola medzinárodná konferencia Kultúrne cesty Slovanského sveta na mape Európy. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková navrhla, aby sa Slovensko v spolupráci s ďalšími krajinami aktívne zapojilo do budovania Cyrilo-Metodskej kultúrnej cesty.

 

 

V dňoch 15. až 17. novembra 2018 sa v Petrohrade koná VII. Medzinárodné kultúrne fórum. V rámci neho sa uskutočnilo zasadnutie členských krajín Fóra slovanských kultúr a medzinárodná konferencia Kultúrne cesty Slovanského sveta na mape Európy za účasti ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Kultúrno-poznávacie cesty považuje ministerka za prirodzenú platformu, ako priblížiť návštevníkom národné kultúrne pamiatky. Účastníkov fóra informovala aj o tom, aké nástroje využíva Ministerstvo kultúry SR za účelom záchrany a rekonštrukcie objektov kultúrneho dedičstva. Slovensko je krajinou s bohatou históriou a preto ponúka návštevníkom zo zahraničia poznávanie kultúry vo svojej rozmanitosti. Za týmto účelom som iniciovala rozšírenie spolupráce a aktívnu participáciu SR v rámci projektov Fóra slovanských kultúr, napríklad aj v podobe zapojenia sa do budovania Cyrilo-Metodskej kultúrnej cesty, ktorá prechádza viacerými slovanskými krajinami," navrhla Ľubica Laššáková.

Kultúrne cesty Rady Európy chránia a propagujú kultúrne dedičstvo. Slovensko ako členská krajina sa zúčastňuje cezhraničných projektov kultúrnych trás, ktoré sú späté s kultúrnym dedičstvom krajiny. V súčasnosti prechádzajú Slovenskom 3 certifikované kultúrne cesty. Prvou z nich je Transromanica, ktorá predstavuje aj románske umenie na území Slovenska, konkrétne ide o lokality Spišská Kapitula, Bíňa a Diakovce. Kultúrne dedičstvo kúpeľného mesta Bardejov je súčasťou cesty Kúpeľné mestá UNESCO. Na území SR sa tiež nachádza 18 historických objektov tvoriacich základ projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý patrí do Trasy židovského kultúrneho dedičstva.

 << späť
Linky