Na kultúrne podujatia s poukazom z rezortu kultúry

16.11.2018 MK SR
Na kultúrne podujatia s poukazom z rezortu kultúryRezort kultúry spustil registráciu základných a stredných škôl do programu Kultúrne poukazy 2019. Pomocou tejto registrácie budú môcť študenti navštíviť kultúrne podujatia a pamiatky prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

 

 

Program Kultúrne poukazy je určený žiakom základných a stredných škôl, ale aj ich učiteľom, ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc, kín a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež. Ide o štátom dotovanú aktivitu.

Účelom programu „Kultúrne poukazy 2019" je vytvárať vhodné podmienky na podporu vzťahu detí, mládeže a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, zvýšenie kvality činnosti kultúrnych inštitúcií a v neposlednom rade pomoc pri prehľadnosti dotácie na základe reálneho záujmu detí a mládeže o kultúru. Týmto spôsobom bude možné aj monitorovať návštevnosť.

Registrácia škôl je možná do konca novembra 2018.

Podrobné informácie nájdete www.kulturnepoukazy.sk.

 << späť
Linky