Albrechtovský hudobný salón a hudobné nástroje v zbierkach SNM

19.11.2018 SNM
Albrechtovský hudobný salón  a hudobné nástroje v zbierkach SNM Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum pozýva dňa 20. novembra 2018 o 16.00 h na posledný z autorských sprievodov výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. Podujatie v priestoroch výstavy, kde autori otvoria témy fenoménu domáceho muzicírovania v rodine Albrechtovcov a krásy hudobných nástrojov v zbierkach SNM, je v cene vstupenky do múzea.

 

Na pravidelnom stretnutí tento raz záujemcov privítajú dve z kurátoriek zbierok Hudobného múzea. Časťou výstavy, s inštaláciou mobiliára a hudobných nástrojov z rezidencie Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave, návštevníkov prevedie Miriam Das Lehotská. Objasní zaujímavé detaily o skutočnej hudobnej rezidencii, kde spontánne muzicíroval Béla Bartók, ako aj hudobní amatéri. Albrechtovská domácnosť – miesto stretávania hudobnej aj intelektuálnej elity, bola totiž plná čulých umeleckých kontaktov.

Fenomén domáceho muzicírovania bol vo vzdelaných bratislavských meštianskych rodinách na prelome 19. a 20. storočia mimoriadne rozvinutý. Na tradície pestovania komornej hudby nadviazala aj rodina hudobníkov Alexandra a Jána Albrechtovcov. Je pozoruhodné, že táto rodinná aktivita sa v dome udržala takmer ďalších sto rokov. Živá interpretácia hudby v rozličných komorných zoskupeniach bola zdrojom potešenia a dobrého ducha spoločných chvíľ, ale aj poznania a hudobnej erudície pre mnohých slovenských a európskych skladateľov, interpretov, muzikológov, hudobných kritikov, študentov, ako aj nadšených hudobných amatérov – pravidelných návštevníkov albrechtovskej domácnosti. Vďaka tomu, aj poučeným debatám o hudbe, umení a exaktných vedných odboroch, sa dom rodiny stal vyhľadávaným centrom kultúrnej kontinuity. V priebehu rokov sa tu sústredilo a zachovalo veľa vzácnych pamiatok (nábytok, obrazy, umelecké predmety, bohatá knižnica, vzácna hudobná literatúra, hudobné nástroje a apod.). Pozostalosť po rodine z väčšej časti prevzalo do svojich zbierok a v súčasnosti spravuje SNM-Hudobné múzeum.  

Výstavný projekt prezentuje aj vzácnu zbierku umeleckých hudobných nástrojov, ktorá sa radí k väčším zbierkam tohto typu v strednej Európe. O nich porozpráva kurátorka Monika Kojdová. Krásu tých klasických, ako aj ľudových, zhotovených častokrát vďaka fortieľu a tvorivosti obyčajných ľudí, ozvláštňujú skutočné hudobné kuriozity. Husle vyrobené zo zápaliek pravdepodobne neznámym zajatcom z Ruska po I. svetovej vojne, flauta v prevedení vychádzkovej palice a mnohé iné sú príjemným spestrením hudobnej expozície. Fanúšikov džezmena, hudobníka Jozefa Doda Šošoku poteší zbierka mimoeurópskych exotických hudobných nástrojov z jeho pozostalosti.

Výstava Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, je v sídelnej budove SNM pre návštevníkov sprístupnená do 27. januára 2019.

 


Viac info:

www.snm.sk
www.facebook.com/slovenske.narodne.muzeum/

 << späť
Linky