Matičiari a gréckokatolíci budú v Prešove hovoriť o národno-emancipačnom a konfesionálnom vývoji na východnom Slovensku.

23.11.2018 MS
Matičiari a gréckokatolíci budú v Prešove hovoriť o národno-emancipačnom a konfesionálnom vývoji na východnom Slovensku.Matica slovenská a Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov pripravujú na Prešovskej univerzite v Prešove obsiahle odborné kolokvium na tému Matica slovenská a gréckokatolíci. O tom, aké osobnosti spájajú ustanovizeň s gréckokatolíckou cirkvou, ale aj o súčasnej kultúrno-náboženskej identite Európy budú 27. novembra hovoriť matiční a gréckokatolícki odborníci.

 

 

„Myšlienka hlbšej diskusie o témach, ktoré spájajú matičiarov a gréckokatolíkov, vznikla začiatkom tohto roka. S prešovským arcibiskupom a metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jánom Babjakom som hovoril o možnostiach, akým smerom sa môže uberať naša vzájomná spolupráca. Som veľmi rád, že výsledkom je odborné kolokvium na univerzitnej pôde, kde študentom i verejnosti poodhalíme doposiaľ nie veľmi známe fakty o národno-emancipačnom a konfesionálnom vývoji na východnom Slovensku," ozrejmil predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Arcibiskup Mons. Ján Babjak dodáva: „Som presvedčený, že odborné kolokvium na túto tému bude nielen zaujímavé, ale aj prínosné pre dnešných ľudí a najmä pre mladých gréckokatolíkov. Bude zároveň povzbudením, aby nasledovali príklady svojich otcov vo viere a zapájali sa do matičných aktivít." Predseda Matice verí, že kolokvium nebude jedinou takouto spoločnou aktivitou vedeckého charakteru.

 

Odborné kolokvium sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 o 11.00 hod. na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na Ul. biskupa Gojdiča 2. Študentom i verejnosti sa na úvod prihovoria predseda národnokultúrnej ustanovizne a metropolita gréckokatolíckej cirkvi, po ktorých bude nasledovať osem zaujímavých tém a diskusia. Zo Slovenského historického ústavu MS vystúpi Peter Mulík s témou Slovenská otázka v gréckokatolíckej cirkvi a riaditeľ ústavu doc. Ivan Mrva prednesie tému  Adolf I.  Dobriansky v súvislosti so slovenským národno-emancipačným procesom a Maticou slovenskou. Tajomník MS Viliam Komora sa pozrie na národnostný a konfesionálny aspekt pôsobenia Matice slovenskej a doc. Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS  predstaví Slovenský východ v diele prof. Imricha Sedláka. Doc. Ladislav Bartko z prešovského Miestneho odboru MS zároveň priblíži matičné hnutie v Prešove a účasť gréckokatolíkov na jeho rozvoji.

 

Vedúci Katedry historických vied PU doc. Jaroslav Coranič otvorí v kontexte aktuálnej storočnice vzniku prvého Československa tému Národnostné vzťahy v Gréckokatolíckej cirkvi v prvej Československej republike. Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU prof. Peter Šturák sa zameria na duchovný rozmer osobnosti Alexandra Duchnoviča, literáta a národného buditeľa. Kolokvium uzavrie doc. Michal Hospodár z Katedry systematickej teológie PU aktuálnou témou Súčasný zápas o dušu a tvár Európy, ktorá má podtitul Cyrilo-metodská tradícia ako koreň identity Slovákov.

 

 << späť
Linky