„Pocta majstrovi"

25.11.2018 MK SR
„Pocta majstroviOkrúhle výročie choreografa a tanečníka, ale predovšetkým legendy slovenského folklóru si uctili členovia súboru SĽUK v spolupráci s Baletom Slovenského národného divadla (SND) slávnostným programom „Pocta majstrovi". Osláv 90. narodenín sa v sobotu 24. novembra zúčastnila a osobne zablahoželala jubilantovi ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Okrem SĽUK-u, ktorý Kubánka priviedol na vrchol, ako hosť vystúpil aj Serbski ludowy ansambl z Budyšína, v ktorom majster pôsobil.

 

V priestoroch historickej budovy SND sa na počesť jubilanta konal slávnostný program „Pocta majstrovi" a spoločenské stretnutie s protokolárnymi hosťami SĽUK-u, Baletu SND za prítomnosti účinkujúcich umelcov a obecenstva. Program bol venovaný celoživotnému dielu majstra, ktorý významne ovplyvnil vývoj slovenského tanečného umenia a jeho tvorba zaznamenala medzinárodný presah. Na podujatie prijala pozvanie aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá majstrovi osobne zablahoželala slovami: „Dovoľte mi z úprimného srdca zaželať Vám veľa zdravia a stretnutí s ľuďmi, ktorí o to a za to stoja."

 

Juraj Kubánka je jedným z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku. Základné prvky ľudového tanca spájal s moderným náhľadom na tanec, využívajúc nové vyjadrovacie možnosti. Jeho umelecká práca zahŕňa okolo 250 tanečných diel. Umelecká dráha Juraja Kubánku je najdlhšie spojená so SĽUK–om, ale má neobyčajne pevné spojenie aj so srbským ľudovým súborom Lužických Srbov, ďalej s poľským štátnym súborom ŚLĄSK, ako aj ďalšími telesami Lúčnica, Poddukliansky ukrajinský ľudový súbor, Československý štátny súbor piesní a tancov. Jeho tvorba ovplyvnila celé generácie tanečníkov na Slovensku i v zahraničí.

 

VIDEO: https://youtu.be/gTVPKTCQ6fQ

FOTOGALÉRIA

 << späť
Linky