Publikácia Best of Slovak Film je reprezentatívnym výberom slovenských filmov a tvorcov

26.11.2018 SFÚ
Publikácia Best of Slovak Film je reprezentatívnym výberom slovenských filmov a tvorcov Slovenská kinematografia je bohatá na významné diela aj tvorcov. Výber z nich je obsahom reprezentatívnej obrazovej publikácie Best of Slovak Film 1921 – 1991 v anglickom jazyku od britského filmového publicistu, kritika a historika Petra Hamesa, ktorej druhé vydanie práve prichádza na knižný trh. Ide o diela, ku ktorým Slovenský filmový ústav (SFÚ) vykonáva práva výrobcu a zároveň predstavujú to najlepšie, čo v našom audiovizuálnom prostredí v minulosti vzniklo. Druhé vydanie vychádza pri príležitosti tohtoročného 55. výročia vzniku SFÚ.

 

„Po prvý raz bola publikácia vydaná v roku 2013 pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu. Jej náklad bol počas nasledujúcich rokov kompletne rozobraný, preto sa ju SFÚ k svojmu tohtoročnému 55. výročiu rozhodol vydať znovu. O publikáciu od momentu vydania prejavovala veľmi živý záujem široká verejnosť, od filmových laikov, cez rôzne kultúrne inštitúcie, až po filmových odborníkov, kritikov a publicistov," hovorí na úvod druhého vydania Marián Brázda, vedúci edičného oddelenia SFÚ.

 

Publikácia Best of Slovak Film 1921 – 1991 obsahuje výber 35 slovenských celovečerných filmov, počnúc snímkou Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa až po Nehu (1991) Martina Šulíka. Filmy v publikácii sú radené chronologicky podľa roku výroby, ku každému filmu je pripojený odborný text, ocenenia filmu, citáty z tlače a ďalšie zaujímavé informácie, sprevádza ich bohatá fotodokumentácia filmových záberov. Na úvodnú časť knihy nadväzujú profily 20 slovenských režisérov, ktorých filmy sa v publikácii nachádzajú.

 

Autorom jednotlivých textov je renomovaný britský filmový publicista, kritik a historik Peter Hames, ktorý sa špecializuje na východoeurópsku a česko-slovenskú kinematografiu. Na túto tému vydal už niekoľko kníh. „O české a slovenské filmy som sa začal zaujímať koncom 60. a začiatkom 70. rokov v čase československej novej vlny," povedal pri príležitosti prvého vydania publikácie pred piatimi rokmi. „Bol som presvedčený, že toto hnutie je trvalejšie a rôznorodejšie ako podobné prúdy v západnej Európe, francúzsku novú vlnu nevynímajúc. Naskytla sa mi príležitosť napísať na túto tému knihu, čo vyústilo do môjho neutíchajúceho záujmu o túto kinematografiu." Za najzaujímavejšie obdobie z dejín slovenskej kinematografie považuje 60. roky. „Obzvlášť pozoruhodné boli diela Hanáka, Jakubiska a Havettu, hoci im politická situácia neumožňovala taký medzinárodný dosah, aký by si zasluhovali. Pri spätnom pohľade na celú dekádu sa však aj v dielach Uhra, Barabáša a Solana odráža podnetný rozmach, ktorý s týmto obdobím súvisel – nehovoriac o Kadárovej práci na Barrandove."

 

Druhé vydanie Best of Slovak Film 1921 – 1991bude predstavené počas seminára Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie v utorok 27. novembra po skončení prednášky Mehelliho Modiho, riaditeľa prestížneho britského vydavateľstva Second Run, ktorý sa stane krstným otcom publikácie.Modiho prednáška pod názvom Je ešte domáce video živé? sa začne o 14.30 hod. Seminár sa koná v Kine Lumière od 26. do 28. novembra.

 

PublikáciuBest of Slovak Film 1921 – 1991 vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ), jej vydanie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Slovenská asociácia producentov v audiovízii. Publikácia vyšla na 201 stranách, v predaji je za 12 eur vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v Kine Lumière a v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk a na:

http://www.klapka.sk/knihy/best-of-slovak-film-1921-1991.

 

 

Viac informácií o seminári Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-9528

 

x x x

 

Filmy (35): 322/ Boxer a smrť / Deň náš každodenný... / Drak sa vracia / Chodník cez Dunaj / Iná láska / Ja milujem, ty miluješ / Jánošík / Južná pošta / Kapitán Dabač / Kristove roky / Krvavá pani / Kým sa skončí táto noc / Ľalie poľné / Neha / Noční jazdci / Obrazy starého sveta / Organ / Pieseň o sivom holubovi / Pomocník / Ružové sny / Sedím na konári a je mi dobre / Signum laudis / Sladké starosti / Slávnosť v botanickej záhrade / Slnko v sieti / Šerif za mrežami / Štyridsaťštyri / Tisícročná včela / Tri dcéry / Víťaz / Vtáčkovia, siroty a blázni / Zbojník Jurko / Zem spieva / Zvony pre bosých

 

Režiséri (20): Stanislav Barabáš / Paľo Bielik / Eduard Grečner / Dušan Hanák / EloHavetta / Juraj Herz /  Martin Hollý / Juraj Jakubisko / Otakar Krivánek / Viktor Kubal / Miloslav Luther / Stanislav Párnický / Karol Plicka / Dimitrij Plichta / Jaroslav Siakeľ / Peter Solan / Martin Šulík / Dušan Trančík / Štefan Uher / Zoro Záhon

 << späť
Linky