VÝSTAVA: LET 116

04.12.2018 SCD
VÝSTAVA: LET 116Výstava prezentuje najvýznamnejšie výsledky tvorivej práce dizajnéra, konštruktéra a pedagóga Štefana Kleina a výstupy študentov Ateliéru Transport dizajnu na VŠVU v Bratislave, ktorý tento uznávaný odborník vedie od roku 1992.

 

Štefan Klein začal profesionálne pracovať v roku 1990 a odvtedy vytvoril vyše 50 návrhov dopravných prostriedkov pre rôzne firmy, ale aj pre seba. Mnohé sa dostali do sériovej výroby alebo zostali v štádiu prototypu. Vo verejnosti sa stal známym najmä kvôli projektu lietajúceho auta Aeromobil, ktorý vzbudil celosvetovú pozornosť. Po ukončení svojej účasti na tomto projekte začal v roku 2017 vyvíjať nové riešenie lietajúceho auta AirCar vo vlastnom výskumnom a vývojom  centre, s vlastným tímom. Tento jeho nový projekt, ktorý je v súčasnosti pred dokončením, je dostupný na výstave vo virtuálnej realite (Forvisia). S procesom vývoja AirCar od idey až po prototyp zoznamuje 2D  obrazová a textová dokumentácia. Návštevník môže sledovať aj filmové záznamy reálnych skúšok zalietavania modelov a prototypov Aeromobilu a AirCar. Ďalšie významné projekty Štefana Kleina sú prezentované formou 2D plagátov (rušne, zemné stroje, motocykle, vlastné projekty). V dizajnérskej tvorivej práci Štefana Kleina sa odráža nástup moderných pokročilých technológií, ktoré umožnili zásadným spôsobom zmeniť vývojové procesy nových dizajnérskych produktov od návrhu po prototyp. V týchto procesoch zohráva dôležitú úlohu aj efektívne zosieťovanie medzi dizajnérom a vysoko vzdelanými špecialistami z rôznych disciplín.

 

Odborníci doma i vo svete už dávno rešpektujú Štefana Kleina aj ako pedagóga a vedúceho Ateliéru Transport dizajnu na VŠVU. Už v 90. rokoch začal spolupracovať s najvýznamnejšími automobilovými značkami ako VW, neskôr Ford, Audi, Škoda, Renault, BMV aj Johnson Controls.  Vystavené práce sú výberom len niekoľkých z nich. Celkovo prezentujeme 15 modelov, animácie a 2D plagáty z najdôležitejších projektov a diplomových prác z posledných desiatich rokov. Kleinov koncept výučby je postavený na troch základných pilieroch. Jedným je neustála konfrontácia ateliéru s reálnym firemným prostredím (projekty  VW a Audi), ktorá provokuje k odlišným prístupom uvažovania o konceptoch dopravných prostriedkov. Druhým je integrita umeleckej školy – zabezpečujú ju špeciálne projekty s dôrazom na výtvarný experiment, realizované napr. v spolupráci s firmou Audi na tému Svetlo, Drevo, Identita, Materiál. Tretím prístupom je riešenie vlastných projektov, v ktorých ide o výskum a hľadanie nových aplikačných postupov,  autonómne využívanie softvérov a stavbu modelov.

 

 

 

Vystavujúci

 

Študenti:

Ján Alakša, Petr Baďura, Vladimír Boroň, Filip Čech, Tomáš Gaj, Rene Gabrielli, Simona Glonská, Prokop Harazim, Ondrej Hlavenka, Tomáš Jančařík, Ľudovít Jedlička, Alenka Karolová, Martin Kostovčík, Valentin Komkov, Pavol Kirnág, Jaroslav Kormanec, Adrian Mankovecký, Robert  Mucska , Filip Nguyen, Mário Nôta, Slavomír Ozaník, Lukáš Pintér Marek Rakučák, Vít Rosický, Tomáš Rozum , Laura Šunová, Jakub Štrpka,  Martin Tittel, Martin Turoczi, Yaroslav Vajda, David Voltner , Andrej Zachar

 

Magisterské práce 2017 –2018:

Matej Mačinga, Miloslav Melichárek

 

Mgr. Peter Bauman, odborný asistent Ateliéru Transport dizajn VŠVU

Prof. Štefan Klein, Ing.,  vedúci Ateliéru Transport dizajn VŠVU

 

 

 

Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Grafický dizajn: Hana Paukeje

 

Organizátori

Slovenské centrum dizajnu

Satelit, galéria dizajnu SCD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 

Generálny partner SCD: J &T Banka

Hlavný mediálny partner SCD: Designum

Mediálni partneri SCD: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

 


 << späť
Linky