Ministerka Ľubica Laššáková predstavila ďalšie kroky v SND

04.12.2018 MK SR, Foto zdroj: TASR
Ministerka Ľubica Laššáková predstavila ďalšie kroky v SNDEkonomická a personálna stabilizácia Slovenského národného divadla (SND) pokračuje ďalšími konkrétnymi krokmi. Ministerstvo kultúry SR vyčleňuje prostriedky na dlhodobo zanedbávané zvýšenie platov technických zamestnancov a na odmeny pre umelecké zložky, čím prispieva k odstraňovaniu deformácií v odmeňovaní, ktoré zanechalo bývalé vedenie divadla na čele s Mariánom Chudovským. Navyše ministerka kultúry iniciovala valorizáciu platov o 10 percent od roku 2019 aj pre zamestnancov SND, ktorí sú z plošného zvyšovania platov v štátnej a verejnej správe vyňatí. Týmito opatreniami ministerka realizuje ďalšie konkrétne kroky pre personálnu stabilizáciu našej erbovej inštitúcie.

 

Práca expertnej rady Ministerstva kultúry SR okrem iného odhalila závažné deformácie v odmeňovaní zamestnancov Slovenského národného divadla, ktoré boli spôsobené nezáujmom bývalého vedenia SND o platové náležitosti umeleckých a hlavne technických zamestnancov. Platy technických zamestnancov nedosahujú potrebnú úroveň pre ich primerané ohodnotenie a ich zvyšovanie bolo dlhodobo zanedbávané. Podobne sú na tom aj interní umeleckí pracovníci, ktorí boli zase finančne podhodnotení na úkor štedrých honorárov vyplácaných externistom. Nové vedenie SND preto na odporúčanie expertnej rady SND vykonalo potrebné opatrenia na riešenie tohto problému.

„Pre mňa sú prioritou ľudia. Naša expertná rada odhalila množstvo zlyhaní a deformácií, ktoré budeme ešte nejaký čas naprávať. Ale na prvom mieste sú ľudia – excelentní umelci a, samozrejme, technickí pracovníci, bez ktorých by nebolo možné odohrať ani jedno predstavenie. Som rada, že som sa zasadila za to, aby sa ich platy konečne priblížili k tomu, čo si za svoju tvrdú prácu zaslúžia," povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Ministerstvo kultúry SR od leta intenzívne pracuje na ekonomickej a personálnej stabilizácií SND a výsledkom tejto práce je ohlásené zvýšenie platov pre technických zamestnancov od novembra 2018, ktoré sa týka približne 450 ľudí. Okrem toho ministerstvo kultúry pripravuje plošnú valorizáciu platov zamestnancov Slovenského národného divadla od roku 2019.  S cieľom podporiť dlhodobo zanedbávané umelecké zložky SND, ministerstvo kultúry vyčlenilo finančné prostriedky aj na mimoriadnu jednorazovú koncoročnú odmenu pre umeleckých zamestnancov divadla. Cieľom týchto opatrení je prispieť k personálnej stabilizácií technického a umeleckého kolektívu našej erbovej inštitúcie a zároveň pôsobiť motivačne pre príchod mladých talentov, ktoré sú na našej prvej scéne potrebné.

 << späť
Linky