Predseda Matice slovenskej M. Gešper zhodnotil pôsobenie ustanovizne a matičného hnutia za rok 2018

18.12.2018 MS
Predseda Matice slovenskej M. Gešper zhodnotil pôsobenie ustanovizne a matičného hnutia za rok 2018Až 361 financovaných projektov regionálnej kultúry s národnou tematikou, viac ako 208-tisíc eur do matičnej vedy či 32 vydaných knižných titulov. To je len časť úspechov Matice slovenskej v roku 2018, ktoré ustanovizeň bilancovala v závere tohto roka.

 

 

Širokospektrálnu činnosť dokázala Matica slovenská opäť zrealizovať po celom Slovensku, ale aj v spolupráci s krajanmi zo zahraničia. Vo vyhlásenom Roku slovenskej štátnosti dominovali v matičných aktivitách a podujatiach viaceré dôležité výročia udalostí, najmä Slovenského povstania a prvej SNR v 1848, prvého Česko-Slovenska v 1918, Krajinského zriadenia v 1928 a autonómie v 1938, Slovenského národného povstania v 1944 či vzniku Slovenskej republiky v 1993. Verejnosti pripomenula odkaz významných osobností, a to aj odhalením búst Matúša Dulu a Samuela Zocha. "Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne. To znamená, že popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky. Tento národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja práve Matica slovenská. V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý pre každú krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami," vysvetlil najhlavnejší zmysel Matice slovenskej v 21. storočí jej predseda Marián Gešper.

 

Omladené vedenie ustanovizne zvolené v novembri 2017 zároveň verejnosti celý rok otvorene vysvetľovalo problémy z minulosti. Predseda MS ich zosumarizoval: "Na kompletnú inventarizáciu celého Národného pokladu SR je potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie je Matica slovenská schopná nájsť vo svojich neštátnych zdrojoch. Vec Matičného fondu je momentálne v rukách orgánov činných v trestnom konaní pri plnej spolupráci MS. Obrazy Vincenta Hložníka nikdy neboli Maticou poškodené, čo potvrdila aj štátna reštaurátorka a o čom sa verejnosť presvedčila na výstave v Terchovskej galérii umenia. A napokon sme vyslali jasný signál o hodnotení našich dejín spoločnými aktivitami s protifašistickými bojovníkmi či dištancovaním sa od extrémizmu."

 

 Zároveň sa vyjadril k aktuálnej mediálnej téme o ustanovizni: „Považujeme za škandalózne takéto bezbrehé spolitizovanie odbornej Ceny Daniela Rapanta časťou médií a historickej obce. Daniel Rapant bol predsedom Historického odboru MS, ktorého súčasní členovia ocenili Jozefa Rydla za jeho odborné spracovanie témy slovenského exilu. Nie je možné spájať toto ocenenie s ničím iným, a už vôbec nie s bulvárnymi článkami, ktoré nemajú dôkaz v žiadnom právoplatnom odsúdení ani disciplinárnom rozhodnutí na území SR. Fámy sa však vydávajú za pravdy a v rozpore s legislatívou Európskej únie niektorí novinári zneužívajú žurnalistiku na účelové politické kampane a šikanovanie. Treba tiež dodať, že Jozefa Rydla za jeho odborný prínos pre taliansku a európsku kultúru ocenil najvyšším štátnym vyznamenaním aj bývalý prezident Talianska Oscar Luigi Scalfaro."

 

Matica slovenská oslávi budúci rok storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. Bude to príležitosť predstaviť verejnosti obnovenie matičnej činnosti po vzniku prvej ČSR. V súčasnosti Matica zastrešuje 490 miestnych odborov s približne 27 500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov, 13 záujmových a vedeckých odborov a 33 profesionálnych oblastných stredísk. Jej činnosť je širokospektrálna – od kultúry cez vedu, vzdelávanie, archívnictvo, prácu s deťmi a mládežou, spoluprácu s krajanmi v zahraničí až po vydávanie kníh a periodík či požičiavanie krojov a kostýmov verejnosti.

 

 << späť
Linky