Nový portál edukačných aktivít múzeí SR

19.12.2018 SNM
Nový portál edukačných aktivít múzeí SROdborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spúšťa dňa 31. decembra 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed (http://muzped.zms.sk). Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.

 

 

Výsledkom projektu zameraným na vytvorenie centrálneho internetového portálu edukačných aktivít múzeí SR sú nové webové stránky, určené pedagógom všetkých typov škôl, vzdelávacích inštitúcií. Kompletná ponuka programov z oblasti múzejnej pedagogiky na Slovensku bude slúžiť učiteľom, ktorí chcú rozšíriť výučbu vybraných predmetov prostredníctvom jedinečnej formy – vzdelávania v múzeu.

Nový portál múzeí SR je užívateľsky prispôsobený potrebám školských pedagógov, s možnosťou vyhľadávania vzdelávacích programov podľa niekoľkých filtrov (vek detí, zameranie, lokalita a pod.). Databáza vzdelávacích aktivít určených pre rodiny s deťmi, seniorov a iné cieľové skupiny návštevníkov múzeí, poslúži aj múzejným pedagógom, ako inšpirácia ich ďalšej práce. Postupne sa portál rozrastie aj o programy a lektoráty tzv. stálych priestorov – t. j. expozícií a dlhodobých výstav slovenských múzeí. Portál je editovaný samotnými múzejnými pedagógmi, ktorí vkladajú dáta podľa aktuálnej ponuky jednotlivých múzeí.

Riešiteľom projektu MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR je Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) pri Zväze múzeí na Slovensku, pod vedením jej predsedu PhDr. Jaroslava Hanka, múzejného pedagóga SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek (SNM-MBKH). Návrh a jeho realizácia vznikla na základe jedného z hlavných výstupov projektu Na spoločnej ceste (3. júl 2017; SNM- MBKH Modrý Kameň; podpora FPU), venovaného komunikácii medzi múzejnými a školskými pedagógmi. Portál je prevádzkovaný ako subdoména stránky ZMS, čím sa eliminujú ďalšie náklady na jeho prevádzku.

Hlavným cieľom Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (založená v januári 2008) je posilnenie postavenia vzdelávania v činnosti múzeí na Slovensku. Jej činnosť a aktivity sú určené pre členov sekcie, múzejných pedagógov a všetkých pracovníkov múzeí na Slovensku, ktorí sa špecializujú na prípravu vzdelávacích aktivít a prácu
s návštevníkmi. Je odbornou komisiou pracujúcou v rámci Zväzu múzeí Slovenska (ZMS).

Slovenské národné múzeum ako koordinačné, metodické, vzdelávacie centrum pre oblasť múzejníctva v Slovenskej republike, sa prostredníctvom praktickej činnosti múzejných pedagógov v 18 múzeách SNM na Slovensku a aktívnou účasťou svojich odborníkov v OKVAV podieľa na rozvoji vzdelávacej funkcie múzeí na Slovensku.

 

 << späť
Linky