Ministerstvo prijíma návrhy na udelenie Ceny ministra kultúry SR za rok 2018

07.01.2019 MKSR
Ministerstvo prijíma návrhy na udelenie Ceny ministra kultúry SR za rok 2018Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia môže každoročne udeliť Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia v ôsmich kategóriách. O držiteľoch ocenenia môže spolurozhodovať aj verejnosť: návrhy je možné posielať do polovice januára.

Minister kultúry SR môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

  • cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),
  • cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
  • cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
  • cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia,
  • cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny. Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 15. januára 2019.

Adresa na predkladanie návrhov:   

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia
Námestie SNP č. 33

813 31  Bratislava

Návrhy je možné poslať aj elektronicky na: susj@culture.gov.sk. Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na webe ministerstva.

 << späť
Linky