Členský diplom od národného umelca Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskej

11.01.2019 MS
Členský diplom od národného umelca Martina Benku pripomenie oživotvorenie Matice slovenskejArchív Matice slovenskej ukrýva vzácne diplomy s čierno-bielou ilustráciou národného umelca Martina Benku, ktorý bol odovzdávaný ako diplom Matice slovenskej svojim zakladajúcim členom. Jeden získal aj slávny britský historik Robert William Seton-Watson. Excelentný slovenský výtvarník ho pre Maticu slovenskú vytvoril v 20. rokoch minulého storočia po obnovení činnosti ustanovizne v roku 1919.

 

 

„Diplom Matice slovenskej vznikol z iniciatívy vtedajšieho matičného vedenia a dostali ho také zvučné mená, ako bol Jozef Cíger-Hronský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Štefan Krčméry, Ladislav Novomeský i samotný Martin Benka. Zo zahraničných mien to bol Robert William Seton-Watson alebo Tomáš Garrigue Masaryk. Aj oni patrili k tisícke zakladajúcich členov Matice slovenskej v období prvej Československej republiky, čo znamenalo, že prispeli finančnou čiastkou 1 000 Kč na činnosť Matice slovenskej. Stať sa zakladajúcim členom takýmto spôsobom je možné aj v súčasnosti,"uviedol riaditeľ Archívu MS Pavol Madura. Matica slovenská uchováva vo svojom špecializovanom verejnom archíve len pár takýchto originálov, ktoré spätne získala akvizičnou činnosťou. „Jeden z týchto diplomov je pre verejnosť vystavený v stálej expozícii Archívu MS v Dome Jozefa Cígera-Hronského v Martine. Určite si však Benkovo dielo zaslúži bližšie vedecké bádanie, pričom verím, že sa k tomu dostaneme už tento rok," doplnil riaditeľ P. Madura. Matiční archivári sa v oblasti vedeckého výskumu budú v roku 2019 venovať vývoju členského hnutia a zhodnoteniu pôsobenia vyše tisíc miestnych odborov Matice slovenskej v prvej polovici 20. storočia.

 

 

 << späť
Linky