Výzva na predkladanie nominácií do národných zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva

30.01.2019 MK SR
Výzva na predkladanie nominácií do národných zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Termín je do konca marca 2019.

 

 

Minulý týždeň pribudlo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska päť nových prvkov. O jednu novú aktivitu sa rozšíril aj Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas slávnostného večera zároveň vyhlásila novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do obidvoch zoznamov pre rok 2019.

Termín na predloženie nominácie do oboch národných zoznamov je do 31. marca 2019. Podrobné podmienky o predkladaní návrhov a ďalšie informácie sú na stránke Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujúv súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujúim pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosťa tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Viac informácií.

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajúv súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujúku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Viac informácií.

Momentka zo slávnostného vyhlasovania v Divadle SĽUK dňa 24. 1. 2019. Foto: Michal Veselský/CTĽK

 << späť
Linky