Oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici

21.02.2019 MK SR
Oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v KovačiciMinisterstvo kultúry SR dlhodobo prispieva k zachovaniu národnej identity Slovákov v Srbsku. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici sa dnes začal dvojdňový pracovný program ministerky kultúry, ktorého cieľom je podpora jazykových a kultúrnych tradícií slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine.

 

 

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa dnes zúčastňuje slávnostného otvorenia osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici, ktorý sa koná každoročne 21. februára pod patronátom UNESCO. Podujatie je zamerané na propagáciu spisovného slovenského jazyka a jazykovej kultúry medzi našimi krajanmi. V Srbsku si ho už tradične pripomínajú od roku 2001 vo viacerých mestách.

Ministerstvo kultúry ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk vníma tento deň ako jedinečnú príležitosť na zvyšovanie úrovne používania spisovného slovenského jazyka. V Srbsku rovnako ako na Slovensku je kultivovanie materinského jazyka považované za prejav svojbytnosti malých národov a výraz zvyšovania národného povedomia a hrdosti. Zásluhou Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má ľubozvučný slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk. Zámerom ministerstva je od roku 2020 výraznejšie zviditeľňovať a pripomínať si deň materinského jazyka aj na Slovensku.

 

 << späť
Linky