Krst impozantnej knihy v Dvorane

26.02.2019
Krst impozantnej knihy v Dvorane Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné uvedenie knižnej publikácie o živote a diele majstra slovenskej architektúry Michala Milana Harminca

 

 

 

V tomto roku si pripomíname 150. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca. Jeho viac ako 300 typologicky rozmanitých architektonických diel realizovaných v rokoch 1887 – 1951 ho radí k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore.

 

Pri tejto príležitosti bola symbolicky na ministerstve kultúry, ktorého budovu sám projektoval, slávnostne uvedená vedecká monografia pod názvom #Harminc. Autormi knihy o živote a diele tejto významnej slovenskej osobnosti sú profesori Fakulty architektúry STU v Bratislave Jana Pohaničová a Peter Vodrážka.

 

Monografia sa opiera o vedecké poznatky autorov, ktoré boli získané náročnou a systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma a v zahraničí.Vďaka vzácnym archívnym dokumentom, originálnym plánom, dobovým i aktuálnym fotografiám má čitateľ možnosť lepšie spoznať pútavý životný príbeh a jednotlivé tvorivé etapy Michala Milana Harminca. Autori prinášajú v knihe rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela a tým aj k ochrane nášho a európskeho kultúrneho dedičstva.

 << späť
Linky