Projekt "Folklór – duša Slovenska" prináša podporu folklórnych aktivít za 1,5 milióna eur

27.02.2019 MK SR
Projekt Slovenský folklór dnes dostáva výrazný impulz. Projekt s názvom „Folklór – duša Slovenska“ prináša podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur. O túto podporu sa môžu do 25. marca tohto roku uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci. Výzvu na predkladanie žiadostí dnes vyhlásil Fond na podporu umenia v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 

 

Slovenský folklór je fenomén, ktorý pretrváva stáročia vďaka svojej vlastnej energii v podobe nadšených podporovateľov a odovzdávania tejto tradičnej kultúry z generácie na generáciu. Toto umenie môžeme bez akýchkoľvek pochýb nazvať dušou Slovenska, pretože je to autentické zrkadlo života slovenského národa naprieč storočiami. Určite si však zaslúži výraznejšiu podporu štátu, ako tomu bolo doposiaľ," uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Profesionálne i neprofesionálne súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60-tisíc eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje 5 percent. Prostriedky môžu využiť na pokrytie nákladov na vytvorenie nového predstavenia, nákup krojových kostýmov, vydanie CD, ale aj napríklad na cestovné náklady či výrobu príslušných propagačných materiálov. Individuálni umelci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur pri novom naštudovaní diela z oblasti tradičnej kultúry alebo pri tvorbe umeleckoremeselných výrobkov. Všetky projekty sa musia uskutočniť od 1. júna 2019 do 30. mája 2020 a rozhodovať o nich budú príslušné odborné komisie. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na stránke www.fpu.sk.

Vyššiu podporu tradičnej regionálnej kultúry a slovenského folklóru ohlásila ministerka kultúry Ľubica Laššáková v októbri minulého roka po stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. Premiér vyjadril podporu tejto aktivite a prisľúbil zvýšenie prostriedkov na podporu folklóru na dvojnásobok čiastky dvoch miliónov eur, určených pôvodne zo štátneho rozpočtu.

 << späť
Linky