Vyhlasujeme 16. ročník Národnej ceny za dizajn 2019

28.02.2019 SCD
Vyhlasujeme 16. ročník Národnej ceny za dizajn 2019Bratislava 26. 2. 2019: Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový, v poradí už 16. ročník súťaže Národná cena za dizajn.

 

Národná cena za dizajn je platformou na poznávanie, hodnotenie a oceňovanie kvality v dizajne. Od roku 2015 sa cena udeľuje striedavo za produktový alebo komunikačný dizajn. V roku 2019 je súťaž zameraná na produktový dizajn. Ako vidíme aktuálny ročník? „Víziou do tohto ročníka je zvýšenie záujmu verejnosti o výstavu, posilnenie motívu spolupráce klientov a dizajnérov aj zameranie sa na biznisovú stránku tvorby dizajnu u nás,“ hovorí Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu.

„Dúfame, že prostredníctvom sprievodných programov vyvoláme diskusiu s odbornou verejnosťou a poskytneme platformu na prezentáciu kritických názorov. Súťaž je otvorená novým trendom, nemá záujem zastať v stojatých vodách konzervativizmu – jej úspech však závisí do veľkej miery od dostatočne veľkého výberu z prihlásených diel. Dúfam, že dizajnérska obec znovu nesklame a že sa nám prihlásia do súťaže stovky dizajnérskych výrobkov či konceptov z posledných dvoch rokov,“ dodáva.

 

Základné informácie

Súťaž je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizajnu a klientov v oblasti produktového dizajnu.

Do súťaže sa môžu autori a klienti prihlásiť s prácami, ktoré vznikli v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018. O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Aj v roku 2019 SCD navrhne kandidáta na Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR, a kandidáta na Cenu za hospodársky prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR. 

Práce bude možné prihlasovať do súťaže od pondelka 4. marca do 24. apríla 2019 prostredníctvom online formulára, ktorý bude dostupný na stránke Slovenského centra dizajnu www.scd.sk/ncd . Hodnotenie prác medzinárodnou porotou bude prebiehať v dvoch kolách – finálny výber postupujúcich prác predstaví jesenná výstava a galavečer spojený s vyhlásením výsledkov sa bude konať v polovici októbra.  

Kurátor 16. ročníka

Kurátorom 16. ročníka NCD a výstavy prác finalistov je produktový dizajnér a pedagóg na VŠVU Marián Laššák. Je tiež jedným z členov sedemčlennej medzinárodnej poroty, ktorú predstavíme v nasledujúcich mesiacoch. Marián Laššák je absolventom Katedry dizajnu VŠVU a Ústavu dizajnu STU v Bratislave. V roku 2008 bol spoluzakladateľom dizajnérskeho zoskupenia Comunistar. Má za sebou zahraničné stáže, desiatky výstav doma i v zahraničí. Venuje sa najmä autorskej tvorbe, v rámci ktorej kladie dôraz na kultúrne a komunikačné aspekty dizajnu. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí v Ateliéri Art dizajn na VŠVU.  

Aktuálne informácie o 16. ročníku Národnej ceny za dizajn nájdete vždy na www.scd.sk/ncd alebo na sociálnych sieťach Slovenského centra dizajnu a Národnej ceny za dizajn.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Termíny


Vyhlásenie súťaže: 26. 2. 2019

Registrácia online prihlášok a dokumentácie: 4. 3. – 24. 4. 2019 do 17.00

Online hodnotenie prác 1. kolo: 6. 17. 5. 2019
Zber prác na hodnotenie: 
27. 5. – 7. 6. 2019 (
Miesto aj presný čas zberu upresníme postupujúcim po 1. kole hodnotenia.)
Hodnotenie práce porotou 2. kolo: 18. – 19. 6. 2019
Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2019

Výstava NCD 2019: október – november 2019

Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien: október 2019
 

Organizačný tím

Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2019
ncd@scd.sk; +421 908 784 987

Mária Rišková, riaditeľka SCD
maria.riskova@scd.sk; +421 2 204 77 318

Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu, odborná spolupráca v NCD 2019
maros.schmidt@scd.sk, +421 918 110 249

Marián Laššák, kurátor NCD 2019

Ondrej Gavalda, grafický dizajnér NCD 2019

Zuzana Palicová, PR a médiá
pr_ncd@scd.sk, +421 902 366 416

Ľubica Kollárová, komunikácia s dizajnérmi a prihlasovanie
lubica.kollarova@scd.sk, +421 917 145 307

Vyhlasovatelia súťaže: 

Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu
Organizátor:

Slovenské centrum dizajnu 
Generálny partner SCD:

J&T Banka
Partner SCD:

Antalis

Hlavný mediálny partner SCD: 

Designum
 

---

Kontakt pre média

Zuzana Palicová

pr_ncd@scd.sk,

+421 902 366 416

 

www.scd.sk/ncd


FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
#scd

#ncd

#ncd2019

#design

 << späť
Linky