Pavel Maňka 90 - Trinásta komnata

12.03.2019 SVÚ
Pavel Maňka 90 - Trinásta komnata13. marca bude vernisáž výstavy, ktorá predstaví súborné celoživotné dielo slovenského maliara a dizajnéra pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín. Výstava obrazov sa koná vo výstavných priestoroch Slovenskej výtvarnej únie, Galérii UMELKA.

 

 

 

 

Akad. mal. Pavel Maňka. * 21. máj 1929, v Leviciach – † 4. september 2015, v  Bratislave

Po absolvovaní strednej Školy umeleckého priemyslu u prof. Jozefa Chovana študoval v rokoch 1951 – 1956 na VŠVU v Bratislave u prof. Jána Želibského.

Bol členom Klubu Konkrétistov.

Uzavretý solitér, experimentátor a konštruktér, jeden z priekopníkov abstraktno-geometrickej tendencie na Slovensku. Tvoril v ústraní svojho ateliéru v Bratislave, celý život zasvätil umeniu a vývoju nových tvarov lietadiel. Počas trvania výstavy bude v dohodnutých hodinách sprístupnený ateliér umelca (v prípade záujmu nám napíšte na adresu pavelmanka90@gmail.com). V podstate nik z odbornej verejnosti nevidel jeho dielo, prezentoval vždy len vybrané obrazy. Na výstave je viac ako 70 obrazov umelca, a väčšina z nich nebola verejne prezentovaná, čím sa výstava stáva unikátnou a vystihuje to aj podnázov Trinásta komnata.

 

Viac o autorovi: Pavlove Maňkove hľadanie vo výtvarnom prejave bolo v kontexte s vývojom abstraktného umenia v Európe. Od roku 1961 sa zúčastňoval na neverejných výstavách abstraktnej tvorby. Bol členom klubu Konkrétistov od r.1969 vystavoval v Bratislave, Prahe, Viedni, Brne. Slovenské publikum nerozumelo jeho moderným víziám, bol úspešný na sérii výstav v Čechách v 60-tych rokoch. V rokoch 1969 – 1989, počas komunistického režimu bola abstraktná tvorba považovaná za prehrešok voči spoločnosti. Na celých 20 rokov sa odmlčal verejnosti a v skromnosti a tichosti tvoril v ateliéri. Opäť od roku 1991 vystavoval na spoločných výstavách. Samostatnú výstavu mal v galérii Cypriána Majerníka v roku 2012 pod kurátorským vedením Jiřího Valocha. „Pavlovi Maňkovi prináleží časové prvenstvo v obrate k abstraktne – geometrickému tvarosloviu v slovenskom maliarstve po druhej svetovej vojne." napísala Ľuba Belohradská. Maliar mal toľko nápadov, že ich zaznamenával na každý kúsok papiera: obálky, noviny, účty, skicáre, servítky.... Bol vzdelaný a kultivovaný askéta s hravosťou, rozprávkovou fantáziou a videním priestoru v dimenziách „nepozemšťanov“.

Bol modernista, avantgardista, „ufonista", letec, maliar, konštruktér a konštruktivista, vizionár, soliterista, filozof, fantasta, predstihol v mnohom svoju dobu a preto bol často nepochopený, nepovšimnutý bratislavský bohém.

Jeho duch nestarol, veril v dobro. Sám povedal: „Veda, technika a umenie umožnili dosiahnutie súčasného vysokého stupňa našej civilizácie, neustále sa zväčšuje rádius tvorivých možností v globálnom meradle. Mám rád technické výtvory, modernú architektúru a umenie. Ladné línie a čisté farby športového automobilu vzbudzujú vo mne esteticko-dynamické vzrušenie, podobne štart raketoplánu, priťahuje ma kozmický priestor. Paralelne s technikou, aj vo výtvarnom umení nastal rozvoj všetkými smermi. Mne sú blízke  konštruktivistické tendencie, umožňujúce vyjadrenie až samotnej podstaty sveta. Dá sa to

formulovať jednou vetou – všetko je vlnenie, sú len rôzne formy vlnenia. V reálnom svete je to asi DUCH, ENERGIA, HMOTA, ČAS. Príťažlivosť, ako jedna z foriem energie je v každej hmote, či živej bytosti. Potom by sa dalo povedať, že GRAVITÁCIA = LÁSKA, LÁSKA = CIT Kde nie je láska, tam je rozpad, chaos."

 

Miesto: Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava
Trvanie: 14. – 31.3.2019

Vernisáž: 13. marca 2019 o 18:00 h
Kurátorka: Ľuba Belohradská

Koncepcia, dizajn priestoru a grafika: Soňa Sadilková

Podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA

 

 

 


 << späť
Linky