Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

12.03.2019 MK SR
Stretnutie s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkovMinisterka kultúry Ľubica Laššáková dnes prijala na svojej pôde predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), s ktorými rokovala o otázkach k pripravovanému Memorandu o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry SR a SZPB. Témou stretnutia boli aj oslavy 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a pripravovaná vojenská prehliadka v Banskej Bystrici.

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky ako historický nástupca bývalého Československého zväzu protifašistických bojovníkov. Združuje občanov a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť. Keďže je združenie SZPB aj hlavným iniciátorom ochrany a údržby pamätníkov a pomníkov padlých hrdinov boja proti fašizmu, táto otázka bola jedným z hlavných bodov dnešného stretnutia. Predseda SZPB Pavol Sečkár požiadal ministerku o pomoc pri legislatívnom ukotvení možnosti finančnej podpory na obnovu vojnových pamätníkov priamo v dotačnom systéme MK SR. Šéfka rezortu zdôraznila, že je v snahe Ministerstva kultúry pripraviť novelu dotačného zákona, ktorá bude zastrešovať rekonštrukciu pamätníkov 1. a 2. svetovej vojny. „Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR vypracuje podrobnú analýzu súčasného stavu a potrieb a na základe toho pripravíme koncepciu obnovy pamätníkov a pomníkov na území SR" uzavrela ministerka kultúry.

Združenie SZPB presadzuje demokratický odkaz národnooslobodzovacieho snaženia štúrovcov, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním. V nadväznosti na dlhodobú snahu o súčinnosť SZPB s orgánmi štátnej správy, pripravuje Ministerstvo kultúry a Úrad vlády SR v spolupráci so združením oslavy 75. výročia vypuknutia SNP. Súčasťou výročia bude aj rozsiahla expozícia venovaná SNP v priestoroch Dvorany MK SR, ktorá bude sprístupnená verejnosti od 15. júna do konca augusta tohto roka. Vyvrcholením osláv SNP má byť veľkolepá vojenská prehliadka v Banskej Bystrici.

Ministerka Ľ. Laššáková počas dnešného stretnutia odovzdala predsedovi združenia SZPB aj osobnú gratuláciu k jeho významnému životnému jubileu.  

 << späť
Linky