Matica slovenská odhalila pamätnú tabuľu Jurajovi Palkovičovi na 250. výročie jeho narodenia

21.03.2019 MS
Matica slovenská odhalila pamätnú tabuľu Jurajovi Palkovičovi na 250. výročie jeho narodeniaMatica slovenská a mesto Lučenec slávnostne odhalili v utorok pamätnú tabuľu slovenskému básnikovi, novinárovi, pedagógovi a poslancovi uhorského snemu Jurajovi Palkovičovi pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia.

 

 

 

Poctu rodákovi z Gemera zložili v Lučenci nielen predstavitelia ustanovizne a mesta, ale aj zástupcovia cirkvi, spoločenských organizácií, študenti i samotní obyvatelia. „Juraj Palkovič je osobnosť, ktorá vychovala národu štúrovcov. Tí však do istej miery zatienili význam predchádzajúcej generácie, ku ktorej patril aj Palkovič. Práve preto sme sa tejto slovenskej osobnosti odvďačili pamätnou tabuľou a kultúrno-vedeckým podujatím v meste, kde pedagogicky pôsobil," povedal predseda MS Marián Gešper. Pamätná tabuľa visí na budove ZŠ s MŠ J. Kármana s vyučovacím jazykom maďarským, kde v rokoch 1794 – 1796 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci po návrate z nemeckej Jeny.

 

Podujatie sa začalo v historickej budove radnice príhovormi, pútavou prednáškou docenta Júliusa Lomenčíka a premietaním krátkeho historického dokumentu o Jurajovi Palkovičovi. Viceprimátor mesta Lučenec Pavel Baculík zároveň vyzdvihol spoluprácu s Maticou slovenskou aj pri tomto podujatí. Vedeniu mesta aj ustanovizne sa za možnosť takto si uctiť významnú slovenskú osobnosť poďakovala riaditeľka Domu MS v Lučenci Miroslava Podhorová a predsedníčka Miestneho odboru MS v Lučenci Ľudmila Lacová. Pamätnú tabuľu spoločne odhalili viceprimátor Lučenca a predseda Matice slovenskej.

 

 << späť
Linky