„SLOVENSKÝ LOUTKÁŘ 1928" - nová publikácia Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (odborného pracoviska SĽUK-u)

21.03.2019 SĽUK
„SLOVENSKÝ LOUTKÁŘ 1928Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal SĽUK výpravnú publikáciu, ktorá bola inšpirovaná aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie Slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a druhou bol zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

 

 

Knihu dnes vydavateľ spolu s autormi slávnostne predstavili verejnosti vo V- klube na námestí SNP v Bratislave. Podujatie sa symbolicky uskutočnilo v deň, kedy si celý svet pripomíname Svetový deň bábkarstva. Súčasťou prezentácie bolo aj vystúpenie marionetového divadla TYJÁTR z Nitry s hrou tradičných kočovných bábkarov „Don Šajn".

 

Autori knihy Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. Toto, tzv. Slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách na území Slovenska.

 

Publikácia je opatrená bohatou obrazovou prílohou, v ktorej okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie nájdeme aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov (Stražanovci, Nosálkovci, Kuník) na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s bohatým poznámkovým aparátom aj scenáre k dvom obľúbeným hrám tradičných bábkarov (Jánošík a Ján Doktor Faust).

 

Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.

 

 

 

Poznámka k Svetovému dňu bábkarstva:

21. marec je od roku 2002 Svetovým dňom bábkarstva. Vyhlásila ho Medzinárodná bábkarská organizácia UNIMA (Union International de la Marionette), ktorá vznikla pred 90 rokmi v Prahe.

„UNIMA je globálna rodina, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi po celom svete. Práve to je podstatou tejto organizácie a jej poslania. Disponujeme obrovským množstvom dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení vždy pomôcť a starať sa o talenty nášho oboru." napísal v tohto ročnom posolstve k Svetovému dňu bábkarstva Dadi D. Pudumjee - prezident UNIMA

 

Prvok Tradičné bábkarstvo na Slovensku bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2016 ako spoločná nominácia s Českou republikou bol prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (Puppetry in Slovakia and Czechia) zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tradicne-babkarstvo-na-slovensku/

V súvislosti s bábkarstvom by sme radi upozornili na kolekciu tradičných marionet, ktorú sme spracovali v rámci budovania digitálneho Fondu tradičnej ľudovej kultúry. Fond je verejnosti dostupný online na www.fondtlk.sk

 << späť
Linky