Výstava: Štefan Kubík (1941 – 2006) Dialógy s drevom

02.04.2019 SVÚ
Výstava: Štefan Kubík (1941 – 2006) Dialógy s drevom Štefan Kubík sa narodil 3. februára 1941 v Spišskom Podhradí. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša a na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri reliéfneho sochárstva u prof. Rudolfa Pribiša v Bratislave . Po ukončení štúdia (1971) sa venoval komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe. Žil a tvoril v Bratislave. Vystavoval samostatne a na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach slovenských galérií a v súkromných zbierkach. Zomrel 7. novembra 2006 v Bratislave.

 

Výstavné podujatie  predstaví návštevníkom výber z uzavretej komornej tvorby Akad. soch. Štefana Kubíka - sochy a kresby z posledného  obdobia ( 90. roky – 2006). Sochy v materiáli drevo, ktorému zostal verný po celý život, upútajú svojbytným prístupom spracovania – ponechanie kôry,  štiepanie a minimálne použitie dláta. K drevu pristupoval ako k živému organizmu. Bolo preňho pamäťou,  spomienkou na detstvo v Spišskom Podhradí, privolávalo mu asociácie  z bohatej tradície umenia Spiša. Od 90. rokov zapájal do kompozície sochy železný článok (drôt, svorky), kamienky a úlomky dreva. Osobitou súčasťou jeho sochárskej tvorby sú „ modelettá“ – sochy a reliéfy malých  rozmerov so skrytou monumentalitou, ktoré koncepciou výstavby evokujú pomníky.

   Médium kresby bolo pre sochára jeho neoddeliteľnou súčasťou a dôveryhodným argumentom jeho umeleckej nezávislosti. Kresleniu sa venoval každodenne, o čom svedčia početné uchované skicáre, veľkorozmerné i miniatúrne kresby v širokom registri techník  - od ceruzy a pera k štetcu a pastelu. Vo výbere kresieb môžeme sledovať dialóg so sochárskym dielom. V autonómnych kresbách  zaznamenal reflexie ako extrakt pocitov v expresívnom vyjadrení. V tematických okruhoch   – Hlava - metafora neustálej premeny, Dialóg s človekom, Človek a čas je ľudská  bytosť metamorfovaná v rôznych situáciách -  kráčajúca  postava po imaginárnych schodoch k monumentu,  kľačiaci muž  v pokore alebo súčasný „ Sizyfos “, ťahajúci bremeno  ako archetyp ľudského osudu. Vystavené budú aj pastely a magické kresby Ticha( ceruza), ktorých spoločným menovateľom je prelínanie   reálneho a imaginárneho sveta s bohatou symbolikou.

Výstava Dialógy dreva bude otvorená 3. 4. o 18, 00 v Galérii Umelka, Dostojevského rad 2 v Bratislave.

 

Kurátorky: Ľuba Belohradská (sochy), Klára Kubíková (kresby)

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava                                                                                                       

Trvanie výstavy: 3. apríl 2019 – 21. apríl 2019

 << späť
Linky